1

Kvalitetskontroll og Testing av Programvare

Mange norske selskaper har sett at bruk av ekstern ekspertise innen test og kvalitetssikring bidrar til å holde kostandene nede og øke fokus på kjernevirksomheten.Altoros har hjulpet mange norske selskaper innen test og kvalitetssikring slik at de klarte å oppfylle sluttbrukeres krav til kvalitet, skalerbarhet, stabilitet, sikkerhet og ytelse.

Kontakt ekspertene til Altoros

Kvalitetssikring av programvare

Hos Altoros har vi bygget opp interne prosesser som er klare til bruk og kan enkelt justeres til kundens behov.For å lykkes i vårt arbeid bruker vi en rekke ekspertverktøy og teknologier. Kontinuerlig arbeid på dette området gjør at vi hele tiden er oppdatert på de nyeste teknologiene og trendene i fagområdet.

Funksjonell testing

Funksjonelle tester svarer på spørsmålet “kan brukeren gjøre dette” eller “fungerer denne funksjonen.” Funksjonell testing tar utgangspunktet i kravspesifikasjonen selv om noen av utviklingsmetodikker er anpasset for brukstilfeller (uses cases) eller brukerhistorier (user stories).

Sikkerhetstesting

Sikkerhetstesting og analyse er vurdering av programvarens sikkerhet i henhold til innbrudd (hacking), tap av data, sikre kommunikasjonskanaler, tapping av (private og sensitive) data, brukertilgang og adgangskontroll.

Kompatibilitetstesting

Kompatibilitetstesting er ikke-funksjonelle tester av programvaren. Tester blir gjennomført av programmet for å evaluere programmets kompatibilitet med datamiljøet, alt av ulike maskinvare, håndtering av båndbredde, operativsystemer, database og andre systemprogramvarer som webserver og klienter, nettverk og meldingskøer osv.

Brukervennlighets- og brukergrensesnittstesting

Brukervennlighetstesting måler brukervennligheten av applikasjon og arbeidsflyt. Vanligvis blir en applikasjon evaluert av en gruppe av potensielle brukere. Brukergrensesnitt evalueres etter de standarder og retningslinjer som finnes for ulike miljøer som Windows, Mac, Web og mobile løsninger (Andoid, iOS, Windows) mot ønsket brukergruppe.

Lokaliseringstesting

Lokaliseringstesting fokuserer på å verifisere i hvilken grad en globalisert applikasjon er tilpasset en bestemt kultur / sted.

Testplanlegging

Testplanlegging bygger på virksomhets mål og produktets bruksområde. Basert på prosjektets kompleksitet og størrelse kan vi definere testaktivitetene som kreves for at kvalitetskrav skal oppnås, hvilke ressurser som trengs, internt og eksternt, optimale tidsplaner, rekkefølge og avhengigheter av jobber og leveranser som må fullføres.

Teknologi ekspertise

Fordeler for din bedrift

  • Uavhengig testing som tillater å se objektivt på kvalitetsspørsmål.
  • Redusere kostander og frigjøre tid til kjernevirksomheten.
  • Tilgang til eksternt testmiljø som hjelper dere med å redusere kostnader for maskinvare.
  • Tilgang til testspesialister.
  • Testautomatisering (ved hjelp av Selenium, SilkTest, QuickTestPro, WATIR).

Kontakt Oss

Jan-Terje Nordlien

Daglig leder

jan-terje@altoros.no+47 21 92 93 00

Altoros Norge AS
Org.nr.: 894 684 992
Tordenskiolds gate 2,
0160 Oslo