Home

Dedikert utviklingsteam

Fleksibel opp- og nedbemanning av ditt team gir mange fordeler

Altoros har lang erfaring med prosjekt- og produktutvikling. Vi har bidratt med hjelp til selskaper til å bli mer konkurransedyktige, gitt dem evnen til å ta på seg nye og større prosjekter som de ellers måtte takke nei til. Altoros har levert utviklere med forretnings- og teknologikunnskap som virksomheten trenger. I tillegg holdes kostnadene nede ved bruk av vår fleksible bemanningsmodell.

Frigir tid for å få mer fokus på kjernevirksomhet og hjelp med produktutvikling

Altoros bidrar med å bygge dedikerte team tilpasset til deres behov innen prosjekt og produktutvikling. Hos Altoros jobber vi transparent sammen med dere, og dere har full tilgang til alle prosjektdeltakerne og alt de produserer. Vi bruker veldefinerte agile metodikker og effektive løsninger for kommunikasjon. Vi kjenner til de fleste løsninger innen IP-konferanse som Skype, GotoMeeting, WebEx, skjermdeling, TeamViewer, video-konferanse. Vi gir full tilgang til versjonskontrollsystemer for kildekode, dokumentasjon og oppgavesporing. Dere har alle rettigheter til alt som blir produsert, og en konfidensialitetsavtale (NDA) gi full beskyttelse av deres rettigheter.

Akselerer utgivelse

Lever ditt produkt til markedet før konkurrentene. Skaler opp og ned ditt team etter behov i løpet av dager eller timer.

Tilgang til spisskompetanse

Full tilgang til våre utviklingssenter fra Hviterussland i øst til Argentina og USA i vest. Alle de har noe felles og mye unik kompetanse som de ønsker å dele.

Kostandskontroll

Vi har 15 års erfaring med å bygge opp dedikerte team utenfor Norge. Et optimalt team med riktige ressurser holder også prosjektkostnadene nede.

Altoros er lokalisert på 9 steder i verden og har mer enn 250 utviklere

 • Siden 2001 har vi etablert oss i USA (California, Massachusetts), Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Sveits, Argentina og Øst-Europa.
 • I 2014 har 80 bedrifter valgt Altoros som sin norske IT-leverandør.
 • Tilgang til vår FoU-avdeling, hvor vi tester de siste trendene og nyeste teknologiene.
 • Altoros har blitt bemerket verden over for nyvinning og erfaring innen Big Data.

Ønsker du å diskutere hvordan du kan akselerere levering av ditt produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Produktutvikling

Altoros har i mange år bidratt med hjelp til programvareselskaper i å ekspandere sine egne utviklingsteam, både lokalt og ut i verden.

Altoros' partnere har brukt våre tjenester til:

 • Ny- og videreutvikling av produkter til eget bruk eller for videresalg.
 • Utvikling av funksjonelle moduler, identitetsforvaltning, generering av rapporter, adaptere og plug-in løsninger.
 • Integrasjon med CRM, ERP, skytjenester, kart, hardware og andre bedriftsapplikasjoner.
 • Portering av eksisterende produkter fra gammel teknologi til oppdatert arkitektur med ny teknologi.
 • Testing og kvalitetssikring av produkt eller hele løsningen.
 • Evaluering av brukergrensesnitt.

Altoros' kunder har oppnådd følgende fordeler:

 • Kortet ned utviklingstiden og levert produktet raskere ut i markedet.
 • Økt produktkvalitet og brukeropplevelse ved hjelp av QA/test ressurser.
 • Lett lesbar kode med høy kvalitet har senket kostnader for vedlikehold og videreutvikling.
 • Godt dokumentert prosjekter har gjort det enklere å redusere kostnader ved kompetanseoverføring til nye prosjektmedlemmer.
 • Frigjort tid til inntektsbringende oppgaver, konsentrert interne ressurser på kjernevirksomheten og maksimert verdien av det samlede produktet.

Ønsker du å diskutere hvordan du kan akselerere levering av ditt produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Benchmarking av teknologi

Test ytelse og velg riktig Big data-teknologi

Det finnes mange etablerte industristandarder og leverandører innen Big Data. Ved å levere utviklere til teknologileverandørene Couchbase, NuoDB, Joyent, RightScale med flere og bruke deres produkter i kundeprosjekter har Altoros gjennom mange år bygget opp kjennskap til de beste Big Data-teknologiene som brukes.

I dag er det mange selskaper som starter opp å bruke Big Data i sine bedrifter. Altoros har bidratt med å analysere behovene og målene for hva de ønsker å oppnå. Ved hjelp av lang erfaring med å teste de ulike systemene for ytelse etter de kravene og målene som stilles, har kunden spart tid og penger på leverandørvalg og funnet den optimale kombinasjonen av teknologi og plattform.

Kunden slipper da å lære seg alle de nye teknologiene som skal vurderes og bygge opp kompetanse rundt avanserte finjusteringer av API og ytelse på produkter de ikke vil ta i bruk senere, men vil heller bygge denne kompetansen på de produkter som blir valgt.

«Ubegrenset» skalering

Ved å ta i bruk NoSQL / NewSQL og andre teknologier innen distribuert databehandling kan Altoros hjelpe dere å bygge Big Data-løsninger som er skreddersydd til deres behov og kan enkelt skaleres opp når behovet stiger.

Fokus på strategi

Frigjør tid til forretningskritiske oppgaver og hold din posisjon foran konkurrentene ved at Altoros identifiserer den beste kombinasjonen av Big Data-teknologi som passer deres behov og mål.

Reduser utviklingstid og kostnader ved å ta i bruk erfarne utviklere og konsulenter innen Big Data-teknologier.

Simuler og test kapasiteten

Bevis om ditt produkt er klar for de planlagte datamengdene ved å teste det på flere titalls eller hundrevis av servere basert på forventede belastninger.

Øk ytelsen

Ved å analysere den eksisterende Big Data-løsningen kan Altoros finne hvor det er rom for forbedringer og komme med detaljerte anbefalinger om hvordan man kan finjustere ytelsen og holde kostnader for utstyr nede.

Lang erfaring i benchmarking av Big Data-verktøyer og nettsky-teknologier

Kontakt oss for å delta i våre fremtidige FoU-prosjekterJan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Kvalitetssikring av programvare

Mange norske selskaper har sett at bruk av ekstern ekspertise innen test og kvalitetssikring bidrar til å holde kostandene nede og øke fokus på kjernevirksomheten.

Altoros har hjulpet mange norske selskaper innen test og kvalitetssikring slik at de klarte å oppfylle sluttbrukeres krav til kvalitet, skalerbarhet, stabilitet, sikkerhet og ytelse. Dette ved hjelp av spesialister innen kvalitetssikring som vil utføre grundige analyser etter behov og mål for å identifisere og lokalisere utfordringer som finnes i programvaren. Etter identifiseringsarbeidet er utført i programvaren vil de komme med prioriterte anbefalinger knyttet til produktkvaliteten. Dette kan være sikkerhetshull i koden, kodekvalitet, treg kode, optimalisering av maskinvare for dagens behov eller fremtidige krav for oppskalering.

Fordeler for din bedrift:

 • Uavhengig testing som tillater å se objektivt på kvalitetsspørsmål.
 • Redusere kostander og frigjøre tid til kjernevirksomheten.
 • Tilgang til eksternt testmiljø som hjelper dere med å redusere kostnader for maskinvare.
 • Tilgang til testspesialister.
 • Testautomatisering (ved hjelp av Selenium, SilkTest, QuickTestPro, WATIR).

Erfaring, kompetanse og bransjeforståelse

Hos Altoros har vi bygget opp interne prosesser som er klare til bruk og kan enkelt justeres til kundens behov.

For å løse deres behov må vi også forstå deres forretning. Vi har omfattende erfaring av en rekke bransjer som tillater oss å raskt finne effektive løsninger på ulike problemer.

For å lykkes i vårt arbeid bruker vi en rekke ekspertverktøy og teknologier. Kontinuerlig arbeid på dette området gjør at vi hele tiden er oppdatert på de nyeste teknologiene og trendene i fagområdet.

Funksjonell testing

Funksjonelle tester svarer på spørsmålet "kan brukeren gjøre dette" eller "fungerer denne funksjonen." Funksjonell testing tar utgangspunktet i kravspesifikasjonen selv om noen av utviklingsmetodikker er anpasset for brukstilfeller (uses cases) eller brukerhistorier (user stories).

Våre metoder:

 • Analyse av kravspesifikasjon for å lage testskripter, sjekklister osv.
 • Tester mot en bestemt programvareversjon.

Verktøy eksempler:

 • MS Visual Studio Team System Test Edition
 • TestLink

Rapporter:

 • Testskripter (sjekklister / testtilfeller).
 • Sporbarhetsmatrise i henhold til kravspesifikasjon.
 • Rapport av testresultat som inneholder beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedringer.

Automatisert funksjonell testing

Automatiserte tester blir ofte brukt for å redusere manuell testing og kostnader knyttet til manuelt arbeid, redusere tidsbruk for testing og tilstandsvurdering av komplekse løsninger. Automatiserte tester er best egnet for deler av løsningen uten brukergrensesnitt.

Våre metoder:

 • Analyse av kravspesifikasjon for utvikling av automatiserte testskripter.
 • Implementasjon av automatisk test for kontinuerlig utvikling (på bygg-server).
 • Tester kan optimaliseres mot en bestemt programvareversjon.

Verktøy eksempler:

 • Selenium
 • SilkTest
 • QuickTestPro
 • WATIR

Resultat:

 • Automatiserte testskripter og dokumentasjon.
 • Integrasjon i utviklingsmiljø og bygg-server.
 • Rapport av testresultat som inneholder beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedringer.

Sikkerhetstesting

Sikkerhetstesting og analyse er vurdering av programvarens sikkerhet i henhold til innbrudd (hacking), tap av data, sikre kommunikasjonskanaler, tapping av (private og sensitive) data, brukertilgang og adgangskontroll.

Våre metoder:

 • Applikasjonsarkitektur og forretningsbehov er analysert, en sjekkliste for sikkerhetstesting er utarbeidet. Den inneholder truende angrep som skal sjekkes og obligatoriske krav til sikkerhet.
 • Applikasjonen er undersøkt i samsvar med sjekklisten.

Verktøy eksempler:

 • OWASP Web Scarab
 • Websecurify

Resultat:

 • Sikkerhetstester og sjekkliste.
 • Rapport med liste over risiko som er funnet og tilhørende anbefalinger om kvalitetsforbedring av disse.

Belastningstesting

Belastningstesting gjøres ved å simulere at mange brukere bruker løsningen samtidig for å teste om systemet og applikasjonen i praksisen klarer å håndtere forventede bruk av et program.

Våre metoder:

 • Programvarekrav er analysert, belastningsmodell for applikasjonen er utarbeidet og godkjent.
 • Utvikling av skripter for å simulere bruker.

Verktøy eksempler:

 • JMeter
 • LoadRunner

Resultat:

 • Rapport av testresultat (belastningsmodellen er vanligvis inkludert i rapporten), testskripter, testskript dokumentasjon.
 • Rapportering og anbefalinger.
  • Oppnådde resultat.
  • Analyse av resultat med anbefalinger.
  • Årsak til eventuell dårlig ytelse: applikasjon / database / nettverk / klient / lastbalansering / tredjepartsprogrammer.

Kompatibilitetstesting

Kompatibilitetstesting er ikke-funksjonelle tester av programvaren. Tester blir gjennomført av programmet for å evaluere programmets kompatibilitet med datamiljøet, alt av ulike maskinvare, håndtering av båndbredde, operativsystemer, database og andre systemprogramvarer som webserver og klienter, nettverk og meldingskøer osv.

Våre metoder:

 • Kompatibilitetsmatrise (miljøet for å støtte kravene er spesifisert, dokumentert og godkjent).
 • Opprettelse av funksjonelle testskripter.
 • Tester er utført mot kompatibilitetsmatrisen i henhold til definerte prioriteringer og tidsplan.

Resultat:

 • Kompatibilitetsmatrise.
 • Funksjonelle testskripter.
 • Rapport av testresultat er utarbeidet og inkluderer en beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedring av applikasjonen.

Brukervennlighets- og brukergrensesnittstesting

Brukervennlighetstesting måler brukervennligheten av applikasjon og arbeidsflyt. Vanligvis blir en applikasjon evaluert av en gruppe av potensielle brukere. Brukergrensesnitt evalueres etter de standarder og retningslinjer som finnes for ulike miljøer som Windows, Mac, Web og mobile løsninger (Andoid, iOS, Windows) mot ønsket brukergruppe.

Våre metoder:

 • Brukervennlighetssjekklister er laget basert på informasjon om forretning, krav til brukergrensesnitt, brukergrupper tilpasset eller ikke tilpasset funksjonssvake.
 • Applikasjonen er evaluert i henhold til kravspesifikasjonene og mål.

Resultat:

 • Sjekklister for brukervennlighet / brukergrensesnitt.
 • Rapport av testresultat sammen med anbefalinger om brukervennlighetsforbedring.

Lokaliseringstesting

Lokaliseringstesting fokuserer på å verifisere i hvilken grad en globalisert applikasjon er tilpasset en bestemt kultur / sted.

Våre metoder:

 • Krav til språk / kultur er dokumentert i form av instruksjoner.
 • Funksjonelle testskripter er opprettet.
 • En applikasjon er undersøkt i henhold til funksjonelle testskripter som tar hensyn til de instruksjoner for alle støttede språk / kulturer.
 • Rapport av testresultat er utarbeidet som inkluderer beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedring av applikasjonen).

Resultat:

 • Sjekklister for brukervennlighet / brukergrensesnitt.
 • Rapport av testresultat.

Testplanlegging

Både store og små selskaper ønsker å ha høy fokus på kjernevirksomhet og hjelp til å opprette riktig teststrategi. Istedenfor å bruke lang tid på å bygge opp kompetanse rundt test og kvalitetssikring av programvare, så ser de fordelen med å bruke ekstern hjelp som har ekspertisen innen fagområdet.

Testplanlegging bygger på virksomhets mål og produktets bruksområde. Basert på prosjektets kompleksitet og størrelse kan vi definere testaktivitetene som kreves for at kvalitetskrav skal oppnås, hvilke ressurser som trengs, internt og eksternt, optimale tidsplaner, rekkefølge og avhengigheter av jobber og leveranser som må fullføres.

Det er viktig at testaktiviteter blir startet tidlig i prosjektet, slik at potensielle risikoer forebygges og tiltak bygges inn i planene, dette for å minimalisere senere innsatser og kostnader som kreves for feilsøking og feilretting.

Det er viktig at teststrategi er en del av prosjektutvikling og forbedres i løpet av hele prosjektperioden. I Altoros har vi en sekvens av periodiske aktiviteter som fokuserer på å optimalisere testprosessen.

Vare metoder:

 • Evaluering av behov og strategiplanlegging.
 • Utvikling av en testprosess og plan.
 • Identifisere og redusere risikoer.

Resultat:

 • Teststrategi.
 • Rapportering av resultat og prognoser om sannsynlig fremdrift av prosjektet som hjelper dere å ta effektive beslutninger.

Testforvaltning

Våre tjenester innen testforvaltning er rettet mot både store og små selskaper som trenger hjelp innen testing. Vi bidrar med personer med spisskompetanse innen test, teststrategi og planlegging. Vi har lang erfaring og hjulpet mange kunder å etablere et effektivt samarbeid mellom testteamet og andre prosjektmedlemmer. Disse faktorene er viktige for prosjektets suksess.

Testforvaltning er kontinuerlig prosess gjennom hele prosjektperioden. I Altoros har vi en sekvens av periodiske aktiviteter som fokuserer på å optimalisere testprosessen.

Våre metoder:

 • Testplanlegging.
 • Utvikling av en testprosess og plan.
 • Identifisere og redusere risikoer.
 • Revisjon, kontroll og optimalisering av en eksisterende testprosess.
 • Bygge opp et effektivt testteam.
 • Gjennomføring av tester.

Resultat:

 • Testplan.
 • Rapportering av resultat og prognoser om sannsynlig fremdrift av prosjektet som hjelper dere å ta effektive beslutninger.

Ønsker du å forbedre kodekvaliteten? Kontakt oss!Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Ruby on Rails-utvikling og rådgivning

Siden 2006 har Altoros sine Ruby on Rails utviklere bidratt med hjelp til selskaper med å få deres Ruby on Rails applikasjoner raskere ut i markedet og til en lavere kostnad. Gjennom årene har vi bygget opp de største avdelingene av Ruby on Rails utviklere, både Europa og Sør-Amerika - med avdelinger med over 50 Ruby on Rails utviklere!

Fokusert tjenester:

Ruby applikasjonsutvikling (1.8.7 / 1.9.x / 2.x, Rails/Sinatra/Padrino/Grape)

Porting av webapplikasjoner til Ruby-basert rammeverk

Ruby program arkitektur re-design og forbedring

Bygge Web API med Ruby

Hvorfor bruke Altoros sitt Ruby on Rails Team:

Altoros sin Ruby avdeling ble stiftet i 2006 og består av mer enn 50 Ruby-utviklere

91,5% av teammedlemmene er erfarne midt - og seniornivå utviklere

Alle Team Leads er Scrum Master sertifiserte.

Teamet bruker veletablerte utviklingslivssykluser og kvalitetsprosesser, test-drevet utvikling (TDD), osv.

Kompetanse områder:

Back-end Ruby on Rails 3+, Ruby 1.8.5+, 1.9+, Ruby Enterprise Edition 1.8+, Sinatra, Padrino, Grape
Front-end Bootstrap, TypeScript, Spine.js, AngularJS, CoffeeScript, HTML5+CSS3
Databases PostgreeSQL, MySQL, MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis
Development tools Sublime Text, TeamCity, New Relic, Jenkins Cl, GitHub, Vim
Testing Selenium, Capybara, Rspec, PhantomJS, Jenkins, Cucumber
Cloud technologies OpenStack, Google Cloud Platform, CloudStack, Cloud Foundry, Amazon AWS, RightScale
Collaboration Targetprocess, Redmine, Pivotal Tracker, Confluence, Basecamp, Trello

*Trenger du hjelpe med å finne det du leter etter, så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss vis vår kontaktskjema, e-post eller ring oss, så skal vi hjelpe til etter beste evne.

Nylig RoR-erfaring:

Kundene uttalelser:

“Vi jobber med Altoros sine utviklere som om de var våre egne, det er som å ha ett ekstra avdeling med fleksibel antall ansatte. Utviklerne er selvgående, kreativite og har dyp teknisk kompetanse.”

Jarl Spandow
Daglig leder i ePocket Handyman AS

“Vi ser på Altoros som en utvidet utviklingsteam med meget god forretningsforståelse som kan gjenbrukes i våre nye prosjekter.”

Thomas Hamm
Daglig leder i Consafe Logistics AS

"Vi er veldig fornøyd med Altoros. Selskapet har mennesker med god teknisk kompetanse, god forretningsforståelse og høy servicegrad. Altoros har vist stor fleksibilitet og er løsningsorientert. Vi vil absolutt anbefale dem til andre."

Håkon Kallevig
Daglig leder i TQM Partner AS

Hvorfor Altoros:

Selskapet ble grunnlagt i 2001. Altoros er en globalt selskap med fokus på produktutvikling til teknologiselskaper og start-ups.

Kostnadseffektiv og fleksibel utvikling. Fleksibilitet i bemanningsmodeller og bruk av erfarne utviklere med riktig bransjekunnskap gir lavere kostnader.

Høy utdannelse. 96% av Altoros sine ansatte har universitetsutdannelse i matematikk, fysikk eller informatikk eller høyere grad.

Lokal tilstedeværelse. 250 fulltids ansatte utviklere, 10 kontorer (California, Massachusetts, Norge, Danmark, Storbritannia, Sveits, Argentina og Øst Europa).

Meget høy kundetilfredsstillelse. 94% av Altoros sin kundemasse ønsker å anbefale Altoros til sine forretningspartnere.

Photo: Ruby utviklere fra Altoros (Belarus)

Photo: Ruby utviklere fra Altoros (Argentina)

Ruby utviklere fra Altoros

Be om et gratis, uforpliktende tilbud!


Snakk med vår ekspert

Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Altoros Norge AS
Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Vil dere akselerere Java-utvikling?

I 14 år har Java-utviklere hos Altoros vært med å hjelpe kundene til å utvikle robuste, sikre, skalerbare og ytelseskrevende distribuerte løsninger. Vårt team har utført flere ytelsesevalueringer (benchmarks) av de mest populære NoSQL databasene og verktøy for distribuerte løsninger. Altoros sine team jobber også med flere teknologileverandørene innen distribuerte løsninger, med sitter derfor på en unik kompetanse ned i kjernen av produktene.

Java systemutviklingstjenester

Design og utvikling av ytelseskrevende og distribuerte systemer ved hjelp av NoSQL databaser og andre verktøy innen distribuert løsninger.
Ytelse optimalisering av eksisterende løsninger
Teknologi vurdering

Hvorfor bruke Altoros sitt Java Team:

Unik kjernekompetanse innen NoSQL og distribuert databehandlingsverktøy

Altoros har bygget opp en unik kompetanse innen Big Data verktøy, da våre utviklere er med å utviklere kjerneteknologien sammen med og internt hos mange av teknologileverandører innen distribuert databehandling. Altoros sin FoU har bygget opp «bransje standarden» for funksjonell- og ytelsesevaluering av distribuerte verktøy som Cassandra, MongoDB, Couchbase, NuoDB, Hive, Cloudera, Hortonworks, MapR med flere.

Sertifiserte Senior utviklere med lang bransjeerfaring

Java avdelingen består av 91,5 % senior-, midlevel utviklere og har bygge opp unike kompetanser gjennom 14 år. Bransjekompetanse omfatter helse-, telekom, energi, logistikk, media, bygg og industri og andre næringer.

Markedsledende innen Big Data konsulenttjenester

Altoros har blitt anerkjent som markedsleder i Hadoop og Big Data rådgivning ifølge studie ved Clutch (tidligere: SourcingLine), som er ett forskningsselskap med base i Washington, DC. Last ned rapporten (pdf).

Kompetanseområder

Høyt ytelseskrevende og skalerbare systemer.

Altoros bygger skalerbare og ytelseskrevende applikasjoner som kan behandle opptil 100.000 forespørsler per sekund med sanntidsanalyse og rapportering basert på historiske data.

Dataanalyse og behandling.

Altoros utvikler dataanalyse algoritmer med bruk av verktøy som Hadoop, Spark, Storm, Hive, Impala med flere. Disse løsningene gjør det mulig for kundene å raskt analysere milliarder av poster, finne mønstre og avhengigheter til å bruke resultatene i deres egne programmer og rapporter. Disse dataene gir en riktig og verdifull kilde til informasjon og som beslutningsgrunnlag. Mer om dataanalysetjenester.

Microservices applikasjoner.

Altoros designer og utvikler skalerbare microservices applikasjoner i samsvar med «tolv-faktor app»-standarden for web og SaaS løsninger. Vårt team har lang erfaring i distribusjon og skalering microservices med hjelp av Cloud Foundry og Docker.

Tingenes internett.

Med Altoros sin kompetanse i å bygge tingenes internett (IoT) løsninger, kan dere få full kontroll over alle enheter som er koblet til nettverket. De løsningene som vi har utviklet for en rekke helsetjenester og energiselskaper bruker vi anerkjente og velprøvde løsninger som binære protokoller (for eksempel Protobuf), som dekker høye krav til hastighet, oppe tid, feiltoleranse, skalerbare og i stand til å holde kontakten til tusenvis av aktiverte enheter samtidig.

Programvare for forretningsautomatisering.

Altoros bygger om og automatiserer komplekse og tidkrevende forretningsprosesser. Våre kunders løsninger får nye funksjoner og forbedret UX for håndtering av forretnings oppgaver, som gjør de ansatte til å justere prosess gjenstander og egenskaper når de vil trenge i fremtiden. Dermed gir vi eierne å spare tid og kutte kostnader.

Kompetanse områder:

Distributed Computing Tools Apache Hadoop (incl. Cloudera, Hortonworks, MapR), Cloudera Impala, GPU Computing (Cuda, OpenCL), Hive, Kafka, Pig, Storm, Spark, Tez, Solr
NoSQL Solutions Cassandra, Couchbase, HBase, MongoDB, NuoDB, Redis
Relational Databases Oracle, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
BI Analytical Tools Oracle BI, Pentaho, Tableau
Microservices Cloud Foundry, Eureca, Hystrix, Spring Boot, Spring Cloud, Google Protobuf, RabbitMQ
UI Frameworks AngularJS, Backbone, React.js

*Trenger du hjelpe eller mer informasjon, så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss via var kontaktskjema, e-post eller ring oss, så skal vi hjelpe til etter beste evne.

Siste Java-prosjekter:

Hvorfor Altoros:

 • Bransjekunnskap. Altoros sitt Java team fokusere på gjenbruk av bransjekunnskap og erfaring.
 • Spisskompetanse. Tilgang til spisskompetanse, f.eks. Hadoop, og NoSQL ekspertise.
 • Erfaring. Altoros en global selskap som erfaring siden 2001 og fokuser på produktutvikling til teknologiselskaper og bedrifter.
 • Kostnadseffektiv og fleksibel utvikling. Fleksibilitet i bemanningsmodell og ved bruk av erfarne utviklere med riktig bransjekunnskap gir lavere kostnader.
 • Høy utdannelse. 96% av Altoros sine ansatte har universitetsutdannelse i matematikk, fysikk eller informatikk eller høyer grad.
 • Meget høy kunden tilfredsstillelse. 94% av Altoros sin kundemasse ønsker å anbefale Altoros til sine forretningspartnere.
 • Lokal tilstedeværelse. 250 fulltids ansatte utvikler, 10 kontorer (California, Massachusetts, Norge, Danmark, Storbritannia, Sveits, Argentina og Øst Europa).
Photo of Altoros Java developers, Big Data developers

Java, Hadoop og NoSQL utviklere fra Altoros

Hvordan jobber vi:

Alle kunden av Altoros er unike og har ulike behov, derfor har vi bygget opp en meget fleksibel bemanningsmodell med mål om å gjøre deres hverdag enklere:

Hvilken type samarbeid trenger du?

 • Produktutvikling
 • Pprosjektgjennomføring
 • Support og vedlikehold

Hvilke behov skal dekkes?

 • Kapasitet økning
 • Fleksibel kapasitet økning - hjelp med å ta «toppene»?
 • Spiss-kompetanse
 • Bransjekunnskap

Hvilke forretningsmessige mål kort- og langsiktig?

 • Redusere time-to-markedet for produktet
 • Tilvekst / Kunnskap
 • Deadlines
 • Redusere kostander

De grunnleggende engasjement modeller er:

 • Prosjektbaserte tjenester
 • Dedikerte utviklere eller team

Vi jobber hele tiden med å finne løsninger som gjør hverdagen deres enklere og mer kostnadseffektiv. Mange velger å kombinere ett lite dedikert team og bemanne opp toppene til gjennomføring av ulike prosjekter. Siden Altoros har kun fulltidsansatte tar vi vare på opplært kompetanse, og «dine» utviklere i gode hender selv mellom prosjektene.

Kundene uttalelser:

“Vi jobber med Altoros sine utviklere som om de var våre egne, det er som å ha ett ekstra avdeling med fleksibel antall ansatte. Utviklerne er selvgående, kreativite og har dyp teknisk kompetanse.”

Jarl Spandow
Daglig leder i ePocket Handyman AS

"Vi ser på Altoros som en utvidet utviklingsteam med meget god forretningsforståelse som kan gjenbrukes i våre nye prosjekter."

Thomas Hamm
Daglig leder i Consafe Logistics AS

"Vi er veldig fornøyd med Altoros. Selskapet har mennesker med god teknisk kompetanse, god forretningsforståelse og høy servicegrad. Altoros har vist stor fleksibilitet og er løsningsorientert. Vi vil absolutt anbefale dem til andre."

Håkon Kallevig
Daglig leder i TQM Partner AS

Be om et gratis tilbud!


Snakk med en av våre eksperter


Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Vil dere akselerere Front-end / JavaScript-utvikling?

I dag bruker flere og flere mennesker mobile enheter for å få tilgang til web-innhold, noe som gjør brukeropplevelse på en rekke plattformer mer utfordrende enn noensinne. Altoros har senior utviklere med lang kompetanse i Javascript, CSS3, HTML5, og Responsive Web Design som kan dekke deres behov til å bygge nye eller forbedre eksisterende løsninger. Våre Javascript programmerere har utviklet avanserte programmer for dusinvis av bransjer, inkludert telekommunikasjon, markedsføring, e-handel, sosiale nettverk og mange andre bransjer siden 2001.

JavaScript / Front-end utviklingstjenester:

Utvikling av «responsive web-applikasjoner» med Javascript og HTML5 CSS3

Design og prototyping av brukervennlig brukergrensesnitt

Porting av eksisterende applikasjoner til Java (f.eks Flash / Flex til Java)

Utvikling av Javascript-rammeverk

Kompetanse områder:

Responsive Web Design frameworks Bootstrap, ZURB Foundation
CSS extensions SASS, Less
JavaScript frameworks Backbone.js, AngularJS, Spine.js, KnockoutJS, Ember.js, Meteor, YUI, Sproutcore, Mootools, ExtJS
Tools and libraries React.js, JQuery, CoffeeScript, Three.js, TypeScript, Require.js, Underscore.js, Marionett, Grunt, Raphaël, Dojo
Server-side environments Node.js

*Trenger du hjelpe med å finne det du leter etter, så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss via vår kontaktskjema, e-post eller ring oss, så skal vi hjelpe til etter beste evne.

Hvorfor bruke Altoros sitt javaScript Team:

Erfarne utviklere i Javascript, HTML5 og CSS3

Mye prosjekterfaring med «responsive web design» og multiplattform webapplikasjoner

Tilgang til 250 eksperter innen teknologier som Big Data, Ruby, .NET, Java, som dekker alle roller i ett prosjekt som arkitekter, prosjektledere, utviklere og testere.

91,5% av teammedlemmene er erfarne midt - og seniornivå utviklere.

Hvorfor Altoros:

Siden 2001, har Altoros opprettet Web, Desktop og mobile applikasjoner for logistikk, transport, telekommunikasjon og andre næringer.

 • Kostnadseffektiv og fleksibel utvikling. Fleksibel og enkel bemanningsmodell. Kutt kostander ved bruk av erfarne utviklere med riktig bransjekunnskap.
 • Høy utdannelse. 96% av Altoros sine ansatte har universitetsutdannelse i matematikk, fysikk eller informatikk eller høyer grad.
 • Meget høy kunden tilfredsstillelse. 94% av Altoros sin kundemasse ønsker å anbefale Altoros til sine forretningspartnere.
 • Lokal tilstedeværelse. 250 fulltids ansatte utvikler, 10 kontorer (Norge, Sverige, Finland, Danmark, California, Massachusetts, Storbritannia, Sveits, Argentina og Øst Europa).

Se våre siste JavaScript-prosjekter:

Kundene uttalelser:

“Vi jobber med Altoros sine utviklere som om de var våre egne, det er som å ha ett ekstra avdeling med fleksibel antall ansatte. Utviklerne er selvgående, kreativite og har dyp teknisk kompetanse.”

Jarl Spandow
Daglig leder i ePocket Handyman AS

“Vi ser på Altoros som en utvidet utviklingsteam med meget god forretningsforståelse som kan gjenbrukes i våre nye prosjekter.”

Thomas Hamm
Daglig leder i Consafe Logistics AS

"Vi er veldig fornøyd med Altoros. Selskapet har mennesker med god teknisk kompetanse, god forretningsforståelse og høy servicegrad. Altoros har vist stor fleksibilitet og er løsningsorientert. Vi vil absolutt anbefale dem til andre."

Håkon Kallevig
Daglig leder i TQM Partner AS

Kontakt oss for mer informasjon


Snakk med en av våre eksperter


Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Big data

Hvordan håndtere stadig voksende mengder data - før det er for sent

Vanskelig å lagre unna, analysere dataen og dyrt å lagre – Big data/store data mengder fører til at applikasjonser går tregere, treg responstid, og økte lagringskostander av Big data. Men å gjøre noe nyttig av de store mengder av ustrukturert informasjon er bare halvparten av problemet. For å være konkurransedyktig har du fortsatt behov for å bruke det fulle potensialet av dine data. De som ikke klarer å ta denne risikoen for å gjøre viktige beslutninger, de som bruker ufullstendige opplysninger, mister flere muligheter og konkurransefortrinn.

Optimalisere systemet for å støtte ekstreme laster

Ved å levere konsulenter til lendene teknologileverandører som Couchbase, RightScale, NuoDB, Joyent, og andre kunder kan Altoros behandle dine Big data behov knyttet til data søk, analyse, skalering, osv. Du kan forbedre ytelsen ved å implementere skalerbare NoSQL lagrer og distribuere lastbalansering med Hadoop-baserte løsninger.

Implementere raskere database

Øke lese og skrive hastigheten av data ved å forsterke systemet ditt med ekstremt raske, skjemaløste NoSQL / NewSQL lagre.

Raskere datanalyse

Akselerere databehandling med Hadoop distribuert databehandling. Redusere TCO ved å automatisere utvikling, administrasjon og dataanalyse.

Effektivt visualisere resultatene

Få mer verdi ut av dataene dine raskere ved å fokusere på de viktigste tingene med avansert visualisering og statistikk.

Tilpasse skalerbarhet

Tilnærment ubegrenset utvidelse av din nettskylagring eller krymp den etter endret behov. Distribuer, administrer og overvåk store klynger med tilpasset oppsett og server maler.

Benchmark mot konkurrenter

Bevis at systemet er klar for Big data/store data med leverandør-uavhengig benchmarking mot konkurrenter på dusinvis / hundrevis av servere, optimalisert i henhold til forventet behov.

Over 10 års erfaring i å bygge stor-skala systemer:

 • Bred erfaring i NoSQL / NoSQL og nettsky teknologier som Hadoop, MongoDB, Cassandra, HBase, Couchbase, Riak, Amazon Dynamo, Google BigTable, og andre Big data verktøyer
 • Vår FoU avdeling har utførte flere benchmarker av populære NoSQL og nettsky-løsninger utgitt i CIO.com, NetworkWorld, ComputerWorld, TechWorld og andre elektroniske tidsskrifter.
 • Få tilgang til over 100 profesjonelle matematikere og data forskere som arbeider for de mest anerkjente universitetene.
 • Spis kompetanse på å bygge distribuerte dataløsninger for Big data for enterprise bedrifter - den største klyngen som var utviklet av ingeniører hos Altoros besto av over 400 noder

Altoros har blitt anerkjent sobig_data_bi_consultants_2016_croppedm en bevist markedsleder i Hadoop og Big data rådgivning, ifølge en studie av Clutch (ex-SourcingLine), et forskningsselskap i Washington, DC.

Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av ditt produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Fremskynde analysen av store data med Hadoop

Et korrekt oppsatt Hadoop klynge kan analysere en menneskelig genom (DNA informasjon om arv: no.wikipedia.org/wiki/Genom) i løpet av noen timer, mens en dårlig optimalisert oppsett kommer til å bruke flere dager og dobbelt så mange noder. Selv Hadoop er et gratis produkt, så finnes det mange potensielle utfordringer . Selv en liten feil i algoritmen din kan føre til betydelige unøyaktigheter i sluttresultatene. Andre vanlige fallgruvene inkluderer særegenheter ved forskjellige OS og distribueringer, utfordringer med oppsett av klynger, virtualisering, osv.

Skalere til petabyte av data og hundrevis av noder

Altoros har levert skalerbare Hadoop-baserte løsninger innen data-søk, analyse og virualsiering for ledende teknologileverandører som Joyent, Couchbase, RightScale og mange flere.

Bygg opp og optimalisere store Hadoop klynger

Altoros kan bidra med å sette opp, implementere, teste slik at du får en Hadoop klynger som yter optimal, uansett størrelser og kompleksitet.

Lag avanserte algoritmer

Design algoritmer for distribuert datasystemer tilpassede dine analyse behov.

Oppnå tilnærmet uendelig skalerbarhet

Bygg distribuerte systemer som lett kan skaleres til petabyte av data og hundrevis av noder.

Implementer prosessautomatisering

Automatiser utrulling, administrasjon og ytelse overvåking av store Hadoop-klynger.

Hadoop-baserte løsninger fra klynger overvåking til maskinlæring:

 • Altoros har bygget opp sin spisskompetanse innen Hadoop-baserte dataanalyseverktøy som Mahout, Hive, Pig, Chukwa, Oozie, Zookeeper, osv. gjennom lang erfaring ved å gjennomføre prosjekter innen komplekse systemer siden 2001.
 • Gjennomført over 20 vellykkede oppsett av Hadoop klynger, den største av dem består av 400 + noder.
 • Du får tilgang til 100 + profesjonelle forskere som jobber for de mest anerkjente universiteter i Øst-Europa. Basert på hva prosjektet trenger, så kan våre ingeniører utfører arbeidet i deres lokaler eller fra ett av våres kontorer.
 • Vår FoU avdeling har utførte flere ytelsestester av Hadoop implementeringer, NoSQL databaser og Cloud løsninger. Mange av forskningsrapportene er utgitt av CIO.com, NetworkWorld, ComputerWorld og andre elektroniske tidsskrifter.

big_data_bi_consultants_2016_croppedAltoros har blitt anerkjent som en bevist markedsleder i Hadoop og Big Data rådgivning, ifølge en studie av Clutch (ex-SourcingLine), et forskningsselskap i Washington, DC.

Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av din produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Få nesten endeløs skalerbarhet med NoSQL / NewSQL datalager

Forrester hevder at 60 til 90% av databaseytelsesproblemer er knyttet til bruk av SQL. Store mengder data kan føre til applikasjonens tidsavbrudd, treg responstid, og generell brukermisnøye.

NoSQL og NewSQL løsninger ble utviklet for å løse svakhetene i RDBMS teknologien ved å innføre en skjemaløs tilnærming, automatisk sharding, støtte av distribuert spørring, og integrert caching.

Aktiver distribuert databehandling og avansert analyse

Som tjenesteleverandør til sånne teknologiselskaper som Joyent, Couchbase, RightScale, NuoDB, og andre, kan Altoros hjelpe dere å legge en skalerbar NoSQL / NewSQL skylagring til deres eksisterende system for å hjelpe dere å bygge enterprise-nivå datalagringsløsninger.

Bygg en skalerbar DB for deres belastningstype

Finn den mest hensiktsmessige løsningen for deres bestemt type belastning gjennom forundersøkelser og benchmarking.

Fremskynd data mining / behandling

Eliminer ytelsesproblemer med funksjonell og ikke-funksjonell optimalisering. Aktiver distribuert databehandling for å få resultater raskere.

Ta frem skjulte verdier fra deres data

Implementer forbedret dataanalyse, statistiske beregninger, visualisering, og søk / filtrering.

Bygger enterprise-nivå datalagringssystemer siden 2001

 • Altoros er et sterkt team med mer enn 250 mennesker på 9 lokasjoner i verden (California, USA, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Sveits, Argentina, og Øst-Europa).
 • En portefølje med mer enn 50 prosjekter som bruker MongoDB, Cassandra, HBase, Couchbase, Riak, Amazon Dynamo, Google BigTable, og andre NoSQL/NewSQL systemer.
 • Våre FoU ingeniører utførte flere behchmark studier av NoSQL og cloud-løsninger utgitt av CIO.com, NetworkWorld, ComputerWorld, TechWorld, og andre bransjemagasiner.
 • Fleksible enarbeidsmodeller i henhold til deres prosjektbehov

big_data_bi_consultants_2016_croppedAltoros har blitt anerkjent som en bevist markedsleder i Hadoop og Big Data rådgivning, ifølge en studie av Clutch (ex-SourcingLine), et forskningsselskap i Washington, DC.

Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av din produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Forvaltning av sky-infrastruktur og automatisering

Forvaltning og automasjon av sky-tjenester fra Altoros vil hjelpe deg til å utnytte dine ressurser; både menneskelige ressurser og regnekraften i din klynge. Det kan redusere din innsats innen forvaltning av sky-tjenestene med opptil 90%. Ifølge Gartner blir 60% -70% av et foretaks IT driftsbudsjett brukt til infrastrukturen og applikasjoner i skytjenesten, og til personer som overvåker og drifter disse.

Altoros har ett team av sertifiserte sky-arkitekter, administratorer, og DevOps ingeniører som kan hjelpe deg å implementere, automatisere, administrere private og hybride skyer for å gjøre IT-infrastrukturen mer fleksibel og skalerbar, og redusere sky-forvaltningskostnader.


Senior eksperter

sertifisert av Microsoft, Citrix, Oracle, Cisco, Eucalyptus, og Symantec

Lang erfaring

i gjennomføring av private / hybride skyer og PaaS for enterprise-bedrifter

14 års

erfaring i å implementere og administrere stor IT-infrastruktur og skyer

Over 250

erfarne fulltidsansatte på 11 steder i Amerika og Europa med 24/7 tilgjengelighet

Sky infrastrukturtjenester:

Sky arkitektur, design og utvikling. Konsulenter innen sky-tjenester Altoros kan hjelpe dere med å bygge deres skyinfrastruktur fra bunnen, gjøre en evaluering av eksisterende skyinfrastruktur, optimalisere og justere deres eksisterende sky, kost-nytte-analysere planlagte sky initiativer, rådgive, osv.

Skytjeneste automatisering Vi kan hjelpe dere med å få full oversikt av ressursutnyttelse fra et enkelt dashbord, autoskalering, planlegging av sikkerhetskopiering, som gir høy tilgjengelighet, automatisk gjenoppretting av systemfeil, migrering av eksisterende konfigurasjon til en ny (for eksempel Puppet eller Chef til Ansible osv.)

Integrasjon med private og hybride skyløsninger Altoros kan hjelpe dere med å bygge skyløsninger inn i eksisterende IT-infrastruktur, tilpasse eller flytte applikasjoner til en valgt skyløsning, kontrollere ytelse og teste pålitelighet og sikkerhet gjennom hele programmetslivssyklusen. Vi kan hjelpe dere å bygge privat sky på toppen av deres konvergente infrastruktur.


Sky administrasjon og vedlikehold Administrere både UNIX og Windows-tjenester (web-tjenester, posttjenester, etc.), lage skreddersydde server maler for Right, OpenStack, osv., samt gi teknisk støtte for back-up, rapporter, varslingstjenester, datalagring, m.m.

Forvaltningstjenester 24/7 Forvaltningstjenester som muliggjør høy tilgjengelighet av infrastruktur og tilgang til DevOps døgnet rundt.

Etablering og oppbygging av private og offentlige PaaS-løsninger Altoros kan hjelpe dere å bygge opp PaaS-selvbetjeningsløsninger, implementere private PaaS-løsninger, eller integrere programvareprodukter med Cloud Foundry PaaS.

Teknologi og infrastruktur kompetanse:

Clouds Platforms Amazon AWS, Microsoft Azure and HyperV, VMware vSphere and Air, OpenStack, Google Compute Engine, CenturyLink, Linode, Digital Ocean, CloudSigma
Cloud Management Platforms RightScale, Scalr
Cloud Automation Tools Chef, Puppet, Ansible, BOSH, PowerShell, AWS Cloud Formation, Bash, Canonical’s Juju
Converged Infrastructure VCE Vblock, EMC Vspex Blue, HP Moonshot, Cisco UCS, Huawei SD-DC.

Kundeuttalelser:

“In the development of CloudPaaS, NephoScale chose to partner with Altoros, a leading Cloud Foundry systems integrator and consulting firm. NephoScale’s CloudPaaS will be one of the industry’s first fully managed, 24/7 supported, SLA-backed private PaaS offerings based on Cloud Foundry 2.0.”
Bruce Templeton, CEO of NephoScale
“Altoros helped Elim Biopharm explore the benefits of Amazon Web Services to automate analysis of DNA sequencing data and design a disaster recovery plan.”
Yilin Zhang, CEO of Elim Biopharmaceuticals, Inc.

Lær mer om vår sky-forvaltning og PaaS-tjenester (PDF, 0,5 MB)

Ønsker du å vite mer for å forbedre styring av din IT-infrastruktur?


Snakk med en våre eksperter

Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Multiplattform mobilutvikling

Trenger dere utviklere av mobile applikasjoner?

Med 413 500 000 mobile enheter over hele verden i 2014 blir mobile plattformer mer mangfoldige. I mange markeder er programvareleverandører utfordret til å støtte fem eller enda flere mobile plattformer. For å bygge en innfødt mobilapplikasjon på tvers av flere plattformer må man være dyktig på flere språk og ta hensyn til plattformens distinksjoner ved arkitektur design.

Gjennom å bruke sin kompetanse innen Apple iOS, Android, og Windows Phone kan Altoros hjelpe programvareselskaper levere multiplattform mobile løsninger.

Fokuserte tjenester:

 • Native mobilutvikling for Android, iOS, og Windows Phone
 • Multiplattform mobilutvikling ved hjelp av Adobe AIR (Flex SDK), PhoneGap, Rhodos, Sencha Touch, og JQTouch
 • Portering av applikasjoner på tvers av ulike mobile plattformer
 • Integrasjon med webtjenester
 • Design av brukergrensesnitt

Lær mer om vår ekspertise innen mobilutvikling:

Nylig erfaring innen mobilutvikling:

Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av ditt produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Vil du akselerere Android programvareutvikling?

Ifølge Evans Data Gruppe, så er test-kravene innen kryss-plattform utvikling den mest krevende utfordringen, som blir forverret p.g.a. problemstillinger knyttet til begrenset tilgang til enhetens API-er. Det er bare 7% av de mobile programmerere for Android som har er programmerings erfaring inne mobil utvikling. Dette er noe som fører til forsinkelser, lengre tid før produktet kommer til marked og med høy teknologis risiko.

Med lang erfaring innen Android-prosjekter, kan Altoros hjelpe dere med å redusere utviklingssykluser og forbedre avkastning på investeringen (ROI) for programvareleverandører som utvikler applikasjoner for håndholdte mobilenheter eller bringe Android-programmering inn i bedriftsmarkedet. Tilgang til beste Android-utviklere og test team fører til at våre kunder kan redusere time-to-markedet og overvinne utfordringer knyttet til utvikling av mobile brukergrensesnitt og mobile applikasjoner.

Nyere Android utvikling erfaring:

Utviklingstjenester innen Android utvikling:

 • Støtter alle type Android enheter
 • Oppbemanning av team
 • Gjennomføre hele produkt utvikling fra design til leveranse og vedlikehold
 • Programvare utvikling
 • Design og utvikling innen brukergrensesnitt
 • Test og kvalitet sikring
 • Cross-plattform mobil utvikling (Samme kode på f.eks. iOS, Android og Windows Phone)

Fordeler du kan oppnå ved våre tjenester:

 • En bred kunnskap innen Java/J2ME, Android SDK, OpenGL 3D grafikk, Android Media APIs, Location–basert service APIs, Wi–Fi APIs, Android Sikkerhet Arkitektur, AdapterViews rammeverk, Webkit, Hierachy Viewer, Dalvik Debug Monitor Service, Logcat, Traceview Testing, Accelerometer, internasjonalisering, Interface Description Language, Activity Creator og Asset Packaging Tool.
 • Teamet av 200+ erfarne konsulenter delt på kontorer i USA, Hviterussland, Norge, England, Finland, Sverige, Argentina og Danmark.
 • Kortere tid til leveranse og evne til å møte stramme tids frister
 • Vel etablert programvareutvikling livssyklus og kvalitetssikring prosedyrer, inkludert kryssplattform tilnærming
 • Fleksibel bemanning av Android utviklingsteamet
 • Betydelige reduserte utviklingskostnader og tilgang til beste Android utviklere med høy ytelse og lang erfraing
 • Unik vurderingssystemet som motiverer gruppemedlemmer for konstant forbedring, viser deres personlige utvikling som igjen øker effektiviteten på utvikleren.

Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av din produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Vil du akselerere Apple iOS utvikling?

Ifølge Evans Data Gruppe, så er test-kravene innen kryss-plattform utvikling den mest krevende utfordringen, som blir forverret p.g.a problemstillinger knyttet til begrenset tilgang til enhetens API-er. Det er bare 7% av de mobile programmerere for Apple iPhone som har en programmerings erfaring innen mobil utvikling og nødvendig erfaring innen Objective - C. Dette er noe som fører til forsinkelser, lengre tid før produktet kommer til marked og med høy teknologis risiko.

Med lang erfaring innen iPhone-prosjekter, kan Altoros hjelpe dere med å redusere utviklingssykluser og forbedre avkastning på investeringen (ROI) for programvareleverandører som utvikler applikasjoner for håndholdte mobilenheter eller bringe iPhone-programmering inn i bedriftsmarkedet. Tilgang til beste iPhone-utviklere og test team fører til at våre kunder kan redusere time-to-markedet og overvinne utfordringer knyttet til utvikling av mobile brukergrensesnitt og mobile applikasjoner.

Nyere iOS utvikling erfaring:

Fordeler du kan oppnå ved våre tjenester:

 • En bred kunnskap innen Objective-C, iPhone SDK (OpenAL, Cocoa Touch, Quartz, OpenGL ES, Xcode, Interface Builder, etc.), OS X iPhone (Mac OS X), AJAX, PHP/XML
 • Teamet av 200+ erfarne konsulenter delt på kontorer i USA, Hviterussland, Norge, England, Sveits, Sverige, Finland, Argentina og Danmark.
 • Kortere tid til leveranse og evne til å møte stramme tids frister
 • Vel etablert programvareutvikling livssyklus og kvalitetssikring prosedyrer
 • Fleksibel bemanning av utviklingsteamet
 • Betydelige reduserte utviklingskostnader og tilgang til beste iPhone utviklere med høy ytelse og lang erfraing
 • Unik vurderingssystemet som motiverer gruppemedlemmer for konstant forbedring, viser deres personlige utvikling som igjen øker effektiviteten på utvikleren

Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av din produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Vil du akselerere Windows Phone utvikling?

Ifølge In-Stat Group, så forventes 44% prosent årlig vekst på smartphones forsendelser over de neste fem årene. Forrester Research laget en analyse som viser at 47% av bedrifter planlegger utvikling av mobile applikasjoner innen 12 måneder og 68% av små og mellomstore bedrifter planlegger utviklingen i stort tempo.

Med lang erfaring innen Mobile programvareutvikling, kan Altoros hjelpe dere med å redusere utviklingssykluser og forbedre avkastning på investeringen (ROI) for programvareleverandører som utvikler applikasjoner for håndholdte mobilenheter eller bringe Mobile-programmering inn i bedriftsmarkedet. Tilgang til beste mobile-utviklere og test team fører til at våre kunder kan redusere time-to-markedet og overvinne utfordringer knyttet til utvikling av mobile brukergrensesnitt og mobile teknologiske utfordringer.

Nyere Windows Phone utvikling erfaring:

Microsoft-sertifiseringer:

Altoros Norge, Microsoft Gold Partner

Fordeler du kan oppnå ved våre tjenester:

 • En bred kunnskap innen en rekke mobile plattformer: Windows Phone, Android, iOS.
 • Du kan redusere mobile utviklingskostnader og øke effektiviteten ved hjelp av tjenester utført av Altoros sine utviklere som jobber fra utviklingssenter i Minsk, Hviterussland. Du kan faktisk spare opptil 30% av det eksisterende mobile utviklingsbudsjettet.
 • Vel etablert programvareutvikling livssyklus og kvalitetssikring prosedyrer. Forbedring avkastning på investeringen (ROI)
 • Altoros har fokus på Mobile programvareutvikling og forstår at programvareutvikling er ikke det samme som prosjektutvikling med faste rammer.
 • Teamet av 200+ erfarne konsulenter delt på kontorer i USA, Hviterussland, Norge, England, Sveits, Sverige, Finland, Argentina og Danmark.
 • Unik vurderingssystemet som motiverer gruppemedlemmer for konstant forbedring, viser deres personlige utvikling som igjen øker effektiviteten på utvikleren.

Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av din produkt?Jan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Utvalgte kunder

I de siste 10 årene har Altoros hjulpet mer enn 400 programvareselskaper å akselerere utviklings sykluser og kutte kostnader innen programvareutvikling. I listen nedenfor kan du finne en del av våre kunder med beskrivelsen av prosjekter implementert ved hjelp av Altoros.
Hvis du har spørsmål eller vil få mer informasjon om våre kunder og referanser, vennligst kontakt oss.

Locus AS, Locus Logistics AS, Locus Public Safety AS

Altoros har også bidratt med programvareutvikling av produkter tilpasset mange ulike bransjer. Våre fleksible løsninger og tjenester utnytter populariteten ved 10.000+ selskaper over hele verden, inkludert teknisk-orienterte selskaper og start-ups. Under har vi listet opp noen av våre kunder.

Du er hjertelig velkommen til å legge inn en kort beskrivelse av f.eks. prosjektets utfordringer, mål eller hva du trenger bistand med. Altoros vil da bistå med å hjelpe etter beste evne.

Kontakt oss for å be om en kundereferanserJan-Terje Nordlien
Daglig leder
jtn@altoros.com
+47 21 92 93 00

Org. num.: 894 684 992
Kongens gate 3
0153 Oslo, Norge

Kundeuttalelser

Jan Gustav Nyheim

Daglig Leder av El-verdi

Kabelvåg, Norge

  Øivind Falch

  CEO

  Høvik, Norge

   “Vi har hatt stor glede av Altoros. De var proaktive, foreslo nye og bedre løsning i stedet for se blindt på det vi ba om. De er gode til å kommunisere med sine kunder slik at vi alltid vet hva som skjer med prosjektet. Deres utviklere og testere har høy kompetanse både innen teknologi og fagkunnskap. Prosjektlederne er av meget høy klasse. Jeg vil med glede anbefale Altoros for programvareutviklingsprosjekter.”

   Tom Erik Borkenhagen

   Medeier av Elektro Union AS

   Oslo, Norge

    Jostein Tuhus Sørli

    Utviklingsdirektør / CIO

    Sandefjord, Norge

     "Vi har brukt Altoros som tjenesteleverandør i flere år. De bidrar til å sette opp nye tester og kvalitetsrutiner. Vi opplever Altoros som løsningsorienterte og profesjonelle."

     Jarl Spandow

     Daglig leder i Epocket solutions AS

      "Vi jobber med Altoros sine utviklere som om det var våres egne, det er som å ha ett ekstra fleksibel kontor når det kommer til bemanning. Utviklerne har vist kreativitet og har dyp teknisk kompetanse. En tur til Norge i ny og nå har gjørt oss ennå bedre kjent og forenklet kommunikasjønen ytterligere, noe som utviklerne fra Altoros også har satt stor pris på."

      Thomas Hamm

      Daglig leder i Consafe Logistics AS

       "Vi har jobbet tett med siden Altoros siden høsten 2006, og de har vist god gjennomføringsevne, god forretningsforståelse, sammen med evnen til å sette seg inn i ny teknologi. Vi ser på Altoros som en utvidet utviklingsavdeling hvor opplært forretningskompetansen kan gjenbrukes i nye prosjekter."

       Håkon Kallevig

       Daglig leder I TQM Partner AS

        "Vi er veldig fornøyd med Altoros. Selskapet har mennesker med god teknisk kompetanse, god forretningsforståelse og høy servicegrad. Altoros har vist stor fleksibilitet og er løsningsorientert. Vi vil absolutt anbefale dem til andre."

        Lars Svenkerud

        Teknisk sjef i Touch Technology AS

         "Vi har klart å levert flere nye tjenester på markedet på veldig kort tid. Dyktige og kreative utviklere hos Altoros har bidratt til å implementere våres tanker og ideer til virkelige produkter."

         Thomas Sundgren

         Product Manager at MittMedia

         Sweden

          Landon Swan

          Co-founder of LikeFolio

          USA

           Nolan Zandi

           Founder and Lead Solution Architect/Engineer at Zanobo Partners

           USA

            Paul Caponetti

            Director of Engineering at Xively by LogMeIn

            USA

             Katelyn Huber

             Product Manager, CipherHealth

             New York, USA

              “Our experience with Altoros on the project was wonderful. We never had any communication problems, we had all of our needs taken care right away. I would absolutely recommend Altoros for any software development project. They are very flexible, very accommodating to your needs, and they would appreciate any opportunity to work with your team.”

              Kalle A. Ojala

              Chief Product Officer, MediSapiens Ltd.

              Helsinki, Finland

               Paul Lothridge

               DIRECTOR OF PROGRAM MANAGEMENT, NUODB

               Cambridge, MA

                "If we were going to be serious about enabling our users to move their existing SQL databases to NuoDB's distributed NewSQL database solution, then we had to provide a powerful and simple means to do so. Just like with many startup companies our engineering team executes beyond expectation, but that does not mean it is without its limits. While already operating at capacity we turned to Altoros to take on the development of these critical customer tools. They offered their skills in every aspect of the project, from administration to design and development. The end product is a set of open source tools that are uniquely flexible, and elegantly simple in solving a set of complex problems for our customers. We are indeed quite pleased with the partnership we've built with Altoros."

                Christopher Adorna

                Sony Design Center

                Los Angeles, CA

                 “We highly recommend Altoros to rapidly build complex applications using cutting edge technologies. Again, great job!”

                 Fyll ut følgende skjema slik at vi kan kontakte deg:                 Jan-Terje Nordlien
                 Daglig leder
                 jtn@altoros.com
                 +47 21 92 93 00

                 Org. num.: 894 684 992
                 Kongens gate 3
                 0153 Oslo, Norge

                 Hvordan vi jobber

                 Altoros tilbyr et bredt spekter av forretningsmodeller og jobber hardt til å finne ut hva som passer best for dere. Vi hjelper dere med:

                 • å finne hvilken type nearshoringsarbeid som passer for deres bedrift
                 • å bygge et optimalt team og størrelse av nearshoring ressurser
                 • å nå planlagte strategiske mål: muliggjøre raskere tid-til-marked, redusere utviklingskostnaden, utfylle ferdigheter
                 • langsiktig planlegging av arbeidsform og utviklingsstrategi

                 Vi passer på at dere får jobben utført raskt, effektivt og lønnsomt. Vår ekspertise omfatter en rekke modeller på tvers av flere prosjekter.

                 Våre forretningsmodeller inkluderer:

                 Prosjekt-baserte tjenester

                 Dedikert team

                 Bygge-drive-overføre modellen

                 Unike fordeler

                 Vi samarbeider nært med uavhengige programvareleverandører (ISV-er) og nystartet bedrifter og kan starte med et lite team som etter hvert vil vokse til en viktig samarbeidspartner.

                 Altoros har lang erfaring med å bygge opp kompetanse og dele erfaringer med kundens prosjektleder, slik at prosjektet blir mer effektivt med riktig fokus på nødvendig funksjonalitet, effektiv prosjektstyring og økonomi.
                 Store og teknisk kompliserte prosjekter trenger en sterk og riktig styring av prosjektet. Det bidrar til å spare tid, penger og redusere administrasjonskostnader. Altoros tilbyr mer fleksibilitet og sikrer at alle jobber mot et felles mål uten å bli kjørt seg fast i byråkratiet og lange beslutningssykluser.

                 Ønsker du å diskutere hvordan å akselerere levering av din produkt?                 Jan-Terje Nordlien
                 Daglig leder
                 jtn@altoros.com
                 +47 21 92 93 00

                 Org. num.: 894 684 992
                 Kongens gate 3
                 0153 Oslo, Norge

                 Benchmarking og forskning

                 I løpet av de siste årene har våre FoU-ingeniører utført flere sammenligninger av nye teknologier (for eksempel NoSQL-databaser, Hadoop, Cloud Foundry PaaS, osv.) Noen av våre studier ble publisert av CIO.com, NetworkWorld, ComputerWorld, TechWorld, og andre bransjemagasiner. Her kan dere laste ned disse white papers for å få resultatene av våre funn på ytelse, funksjoner som støttes, optimering, osv. (På engelsk)

                 Denne rapporten gir en grundig analyse av de ledende NoSQL-systemene: Cassandra, MongoDB, og Couchbase. I motsetning til andre sammenligninger som fokuserer bare på ett eller to dimensjoner, vil denne forskningen sammenligne databasene fra mer enn 20 vinkler, inkludert ytelse, skalerbarhet, tilgjengelighet, enkel installasjon, vedlikehold, datakonsistens, feiltoleranse, replikering, gjenvinning, osv. Med 29 diagrammer har denne studien også en scoring rammeverk / mal for å evaluere og sammenligne NoSQL-datalagre for bestemt bruk basert på vekten av hvert kriterium.

                 Blant alle åpne kildekode-prosjekter i kategorien som kalles Platform-as-a-Service, har OpenShift og Cloud Foundry samlet de sterkeste utviklingsmiljøene. Med lignende funksjonalitet og mål, gjør både det mulig å skrive kode i en rekke språk og distribuere applikasjoner til offentlige eller private skyer. Begge er i en ekstremt rask utvikling. Likevel eksisterer det ikke noen dyptgående sammenligninger av OpenShift og Cloud Foundry. Hensikten med denne forskningen er å gi enhøyt-nivå oversikt over Cloud Foundry og OpenShift, side ved side. Med to tabeller og to diagrammer, beskriver den deres funksjoner, støttet språk, rammeverk, verktøy, arkitektur, historie, osv.

                 Denne 65-siders studien sammenligner de største Hadoop-distribusjonene: Cloudera, MapR, og Hortonworks. Med 83 diagrammer, viser den hvordan klynger av forskjellig størrelse utfører under 7 typer arbeidsbelastninger. Last ned denne studien å finne ut hvilke av Hadoop-distribusjonene passer bedre deres prosjektbehov og hvordan man kan overvinne begrensninger som kan forsinke distribusjonene.

                 Å bygge en anbefalingsmotor for en stor nettbutikk innebærer en rekke utfordringer, spesielt hvis man må håndtere store datasett. I denne forskningen sammenligner våre dataforskere to tilnærminger for å implementere en Hadoop-basert anbefalingsmotor for filmer. Last ned denne studien for å lære hvordan generering av assosiasjonsregler avviker fra clustering av data, se resultatene av begge implementeringene, og utforsk tre måter å optimalisere kvaliteten på filmanbefalinger.

                 Dagens web-applikasjoner håndterer massive datasett som krever systemer av høy ytelse for bearbeiding og analyse. Men informasjon blir enda mer verdifull, hvis man effektivt kan visualisere den. Denne forskningen sammenligner tre populære, men betydelig forskjellige Javascript-biblioteker og evaluerer hvordan de håndterer massive datasett og sanntids visualisering.

                 Designet for å erstatte den tradisjonelle RDBMSen, kan NoSQL-databaser gi nesten endeløs skalerbarhet og god ytelse for dataintensive bruk. Men med så mange forskjellige alternativer rundt, kan det være riktig vanskelig å velge en NoSQL-database for en interaktiv web-applikasjon. Dette white paperet gir en oversikt over tre populære NoSQL-løsninger: Cassandra, MongoDB, og Couchbase, samt en leverandør-uavhengig sammenligning av ytelsen av disse produktene som kan brukes som en guide når man velger en NoSQL-database.

                 For noen tid, var det ingen løsninger fra Microsoft for å behandle store data i skyen. Nylig lanserte Microsoft Hadoop på Windows Azure-tjenesten for å gjøre det mulig å fordele belastningen og øke hastigheten på beregninger ved hjelp av Windows Azure. Denne artikkelen gir en oversikt over to out-of-the-box måter å behandle store data med Hadoop på Windows Azure—Hive-spørring og JavaScript-implementeringer—og sammenligning av resultatene.

                 Mangfoldigheten av NoSQL-databaser gjør det vanskelig å velge det beste verktøyet for en bestemt sak. De objektive undersøkelsene er sjeldne, og tester blir ofte utført av NoSQL-leverandørene selv. Denne forskningen er vår leverandør-uavhengige analyse av fire største NoSQL-databaser, basert på resultatene målt under seks forskjellige arbeidsoppgaver.

                 Cloud computing er fortsatt en av de heteste temaene innen IT i dag. Dette fordi Cloud computing har nesten bare sterke oppsider som: økt effektivitet, kostnadsbesparelser, skalerbar infrastruktur, høy ytelse, og sikret datalagring.
                 Imidlertid er informasjon om populære Cloud systemer vanligvis partisk og full av reklame, noe som gjør det vanskelig å velge en Cloud-plattform.
                 Denne leverandør-uavhengig «white paper» inneholder en sammenligning mellom de mest populære produktene innen Cloud-løsninger. I tillegg finner du alt fra tips om bug-fiksing og å hjelpe til å velge den optimale produkt for deg.

                 Når et selskap har dusinvis eller hundrevis av ansatte, eller når ansikt-til-ansikt kommunikasjon mellom teammedlemmene er begrenset, blir metoden for personlig tilbakemelding et upålitelig middel til evaluering av ansatte. Denne studien beskriver effektive, konsekvente metoder for vurdering av ansatte og deres motivasjon basert på beste praksis, gjennomførte intervjuer, og timer med diskusjoner - samt en del prøving og feiling.

                 Forskning og utvikling

                 Forny raskere en konkurrenter!

                 Langsiktig suksess for et teknologiselskap er avhengig av en solid utviklingsstrategi og evne til å levere produkter og tjenester raskere enn konkurrentene. Men det er vanskelig å holde seg oppdatert med alle de nye verktøyene og systemene som dukker opp hver måned. Selv om man følger alle de nyeste oppdateringene, er det vanskelig å velge en lønnsom og stabil løsning.

                 Få mer profitt med nye teknologier

                 For å hjelpe våre kunder med å finne løsninger for ikke-standard utfordringer, finne ”beste praksiser” og forbedre ytelsen, har Altoros bygget opp en FoU-avdeling. Avdelingen følge med på nye løsninger, teknologier samt kjører tester, analyser og benchmarker disse nye teknologiene kontinuerlig. Våre FoU-studier er hovedsakelig fokusert på:

                 Med erfaring fra ledene teknologileverandører som Couchbase, NuoDB, Joyent, RightScale kan Altoros bidra med å løse utfordringer knyttet til Big data som flytting av data, datalagring, skalerbarhet, ytelse osv.

                 Ved bistand fra over 100 kunnskapsrike matematikk- og dataforskere kan dere få hjelp til å dra ut skjulte verdier fra terabyte av informasjon som er lagret unna av deres selskap. Vi kan definere og finne skjulte mønstre, forutsi hendelser, vurdere risiko, avdekke misligheter eller bygge selvlærende anbefalingsverktøy.

                 For å hjelpe våre kunder å øke ytelsen ved å skalere til hundrevis av noder, har Altoros tett samarbeid med Eucalyptus, Cloudera, Hortonworks og andre nettskyleverandører.

                 Akselerer utgivelsessykluser og reduser kostnadene med kryssplattformutvikling. Få effektivt inntjening på produkter og tjenester ved å bygge applikasjoner som kjører på flere systemer og dekker størst mulig andel av kundemassen.

                 Vår FoU-avdeling har gjennomført flere leverandør-uavhengig studier

                 Noen av våre benchmarking studier ble publisert på CIO.com, i NetworkWorld, ComputerWorld, TechWorld og andre elektroniske tidsskrifter:

                 • Leverandør-uavhengig sammenligning av NoSQL-databaser: Cassandra, HBase, MongoDB, og Riak
                 • Sammenligning av ulike nettskyplattformer: CloudStack, Eucalyptus, vCloud Director, og Openstack
                 • Hadoop på Windows Azure: Hive vs JavaScript for behandling av Big data
                 • Hadoop + GPU: Øk ytelsen til deres store dataprosjekt ved 50x-200x?

                 Last ned en fullversjon av forskningen fra vår Benchmark og forskning-side.

                 Vennligst gi oss beskjed om dere ønsker å delta i noen av våre fremtidige forskingsprosjekter eller få mer informasjon om de nyeste studiene.
                 .

                 Kontakt oss for å få større utnyttelse og profitt ved bruk av ny teknologi                 Jan-Terje Nordlien
                 Daglig leder
                 jtn@altoros.com
                 +47 21 92 93 00

                 Org. num.: 894 684 992
                 Kongens gate 3
                 0153 Oslo, Norge

                 Partnere

                 Altoros er partner med topp IT industriledere for å levere den høyeste graden av teknisk ekspertise, få tilgang til beste praksiser, og finne de mest passende løsningene for våre kunder.

                 Hortonworks ble grunnlagt av Hadoop kjerne-utviklere fra Yahoo! og er leverandør av en enterprise-nivå dataplattform. Partnerskap med Hortonworks hjelper Altoros å bygge tett integrert og lett distribuert store datamiljøer. Med kompetanse på disse verktøyene kan Altoros levere systemer som kan lagre, behandle og administrere data i nesten alle formater og skala.

                 Takket være samarbeidet med Cloudera, som er en etablert leverandør av Hadoop-basert programvare og tjenester, kan Altoros utnytte enterprise-nivå teknologier og verktøy for store datalagring og prosessering. I dag klarer Cloudera titusenvis av Hadoop-noder og er en av de største bidragsyterne med kode til Hadoop-økosystemet.

                 Altoros er partner med Amazon for å utnytte verdien som Amazon Web Services bringer til skyutvikling. Som implementeringspartner, har Altoros fått dyp kompetanse i å utnytte AWS-plattformen og løse en rekke tekniske problemer. Vi hjelper våre kunder å bygge infrastrukturløsninger på et enterprise nivå og dra nytte av AWS-baserte applikasjoner som gir skalerbarhet, funksjonsstabilitet og kostnadseffektivitet.

                 Altoros er Microsoft sertifisert partner, som gir tilgang til profesjonell rådgivning, opplæring, implementering, vedlikehold og support direkte fra industrilederen. Teamet av Microsoft sertifiserte utviklere ved Altoros har en bevist evne til å levere topp kvalitet .NET-applikasjoner som tilfredsstiller Microsofts standarder innen programvareutvikling. Våre kunder drar nytte av de nyeste versjonene av Microsoft-programvaren, oppdateringspakker og testingsløsninger.

                 Partnerskap med Canonical, selskapet bak Ubuntu, gir Altoros team kompetanse i Ubuntu Openstack-verktøysettet og Ubuntu Juju orchestration-verktøyet. Sammen med Pivotal og Canonical, jobber Altoros med Juju Charms for Cloud Foundry PaaS.

                 Altoros er en nær samarbeidspartner av Pivotal, selskapet bak Cloud Foundry som er en ledende open source Platform-as-a-Service-løsning. Våre systemutviklere sammen med Cloud Foundry-teamet arbeider med ulike moduler av plattformens kjerne på Pivotal kontor i San Francisco. Takket være dette samarbeidet får Altoros kunder tilgang til topp ekspertise i Cloud Foundry for å bygge tilpassede PaaS-løsninger.

                 Partnerskap med den ledende leverandøren av Ruby on Rails-tjenester hjelper Altoros å bevæpne sine kunder med de nyeste Rails-baserte innovasjonene. Engine Yard sine skybaserte RoR-plattformer hjelper våre kunder å øke avkastningen, åpne opp nye markedsmuligheter, og skape trygge omgivelser for å jobbe med sårbare data. Vi distribuerer raskt offentlige og private skyer gjennom å tilpasse den beste Ruby on Ra