1

Forvaltning av Sky-Infrastruktur og Automatisering

Forvaltning og automasjon av sky-tjenester fra Altoros vil hjelpe deg til å utnytte dine ressurser; både menneskelige ressurser og regnekraften i din klynge. Det kan redusere din innsats innen forvaltning av sky-tjenestene med opptil 90%. Ifølge Gartner blir 60% -70% av et foretaks IT driftsbudsjett brukt til infrastrukturen og applikasjoner i skytjenesten, og til personer som overvåker og drifter disse.

Kontakt ekspertene til Altoros

Sky infrastrukturtjenester

Altoros har ett team av sertifiserte sky-arkitekter, administratorer, og DevOps ingeniører som kan hjelpe deg å implementere, automatisere, administrere private og hybride skyer for å gjøre IT-infrastrukturen mer fleksibel og skalerbar, og redusere sky-forvaltningskostnader.

Sky arkitektur, design og utvikling. Konsulenter innen sky-tjenester

Altoros kan hjelpe dere med å bygge deres skyinfrastruktur fra bunnen, gjøre en evaluering av eksisterende skyinfrastruktur, optimalisere og justere deres eksisterende sky, kost-nytte-analysere planlagte sky initiativer, rådgive, osv.

Skytjeneste automatisering

Vi kan hjelpe dere med å få full oversikt av ressursutnyttelse fra et enkelt dashbord, autoskalering, planlegging av sikkerhetskopiering, som gir høy tilgjengelighet, automatisk gjenoppretting av systemfeil, migrering av eksisterende konfigurasjon til en ny (for eksempel Puppet eller Chef til Ansible osv.)

Integrasjon med private og hybride skyløsninger

Altoros kan hjelpe dere med å bygge skyløsninger inn i eksisterende IT-infrastruktur, tilpasse eller flytte applikasjoner til en valgt skyløsning, kontrollere ytelse og teste pålitelighet og sikkerhet gjennom hele programmetslivssyklusen. Vi kan hjelpe dere å bygge privat sky på toppen av deres konvergente infrastruktur.

Sky administrasjon og vedlikehold

Administrere både UNIX og Windows-tjenester (web-tjenester, posttjenester, etc.), lage skreddersydde server maler for Right, OpenStack, osv., samt gi teknisk støtte for back-up, rapporter, varslingstjenester, datalagring, m.m.

Forvaltningstjenester 24/7

Forvaltningstjenester som muliggjør høy tilgjengelighet av infrastruktur og tilgang til DevOps døgnet rundt.

Etablering og oppbygging av private og offentlige PaaS-løsninger

Altoros kan hjelpe dere å bygge opp PaaS-selvbetjeningsløsninger, implementere private PaaS-løsninger, eller integrere programvareprodukter med Cloud Foundry PaaS.

Teknologi og infrastruktur kompetanse

Clouds Platforms

Amazon AWS

Microsoft Azure and HyperV

VMware vSphere and Air

OpenStack

Google Compute Engine

CenturyLink

Linode

Digital Ocean

CloudSigma

Cloud Management Platforms

RightScale

Scalr

Cloud Automation Tools

Chef

Puppet

Ansible

BOSH

PowerShell

AWS Cloud Formation

Bash

Canonical’s Juju

Converged Infrastructure

VCE Vblock

EMC Vspex Blue

HP Moonshot

Cisco UCS

Huawei SD-DC

Kontakt Oss

Jan-Terje Nordlien

Daglig leder

jan-terje@altoros.no+47 21 92 93 00

Altoros Norge AS
Org.nr.: 894 684 992
Tordenskiolds gate 2,
0160 Oslo