1

Produktutvikling

Altoros har i mange år bidratt med hjelp til programvareselskaper i å ekspandere sine egne utviklingsteam, både lokalt og ut i verden.

Be om et gratis tilbud

Altoros’ partnere har brukt våre tjenester til

 • Ny- og videreutvikling av produkter til eget bruk eller for videresalg
 • Utvikling av funksjonelle moduler, identitetsforvaltning, generering av rapporter, adaptere og plug-in løsninger
 • Integrasjon med CRM, ERP, skytjenester, kart, hardware og andre bedriftsapplikasjoner
 • Portering av eksisterende produkter fra gammel teknologi til oppdatert arkitektur med ny teknologi
 • Testing og kvalitetssikring av produkt eller hele løsningen
 • Evaluering av brukergrensesnitt

TEKNOLOGI EKSPERTISE

BACKEND
MOBIL
FRONTEND
DATATEKNIKK
CLOUD NATIVE-UTVIKLING
NYSKAPNINGER

Altoros’ kunder har oppnådd følgende fordeler

 • Kortet ned utviklingstiden og levert produktet raskere ut i markedet
 • Økt produktkvalitet og brukeropplevelse ved hjelp av QA/test ressurser
 • Lett lesbar kode med høy kvalitet har senket kostnader for vedlikehold og videreutvikling
 • Godt dokumentert prosjekter har gjort det enklere å redusere kostnader ved kompetanseoverføring til nye prosjektmedlemmer
 • Frigjort tid til inntektsbringende oppgaver, konsentrert interne ressurser på kjernevirksomheten og maksimert verdien av det samlede produktet

Kontakt Oss

Jan-Terje Nordlien

Daglig leder

jan-terje@altoros.no+47 21 92 93 00

Altoros Norge AS
Org.nr.: 894 684 992
Tordenskiolds gate 2,
0160 Oslo