Kvalitetssikring av programvare

Kvalitetssikring av programvare

Mange norske selskaper har sett at bruk av ekstern ekspertise innen test og kvalitetssikring bidrar til å holde kostandene nede og øke fokus på kjernevirksomheten.

Altoros har hjulpet mange norske selskaper innen test og kvalitetssikring slik at de klarte å oppfylle sluttbrukeres krav til kvalitet, skalerbarhet, stabilitet, sikkerhet og ytelse. Dette ved hjelp av spesialister innen kvalitetssikring som vil utføre grundige analyser etter behov og mål for å identifisere og lokalisere utfordringer som finnes i programvaren. Etter identifiseringsarbeidet er utført i programvaren vil de komme med prioriterte anbefalinger knyttet til produktkvaliteten. Dette kan være sikkerhetshull i koden, kodekvalitet, treg kode, optimalisering av maskinvare for dagens behov eller fremtidige krav for oppskalering.

Fordeler for din bedrift:

 • Uavhengig testing som tillater å se objektivt på kvalitetsspørsmål.
 • Redusere kostander og frigjøre tid til kjernevirksomheten.
 • Tilgang til eksternt testmiljø som hjelper dere med å redusere kostnader for maskinvare.
 • Tilgang til testspesialister.
 • Testautomatisering (ved hjelp av Selenium, SilkTest, QuickTestPro, WATIR).

Erfaring, kompetanse og bransjeforståelse

Hos Altoros har vi bygget opp interne prosesser som er klare til bruk og kan enkelt justeres til kundens behov.

For å løse deres behov må vi også forstå deres forretning. Vi har omfattende erfaring av en rekke bransjer som tillater oss å raskt finne effektive løsninger på ulike problemer.

For å lykkes i vårt arbeid bruker vi en rekke ekspertverktøy og teknologier. Kontinuerlig arbeid på dette området gjør at vi hele tiden er oppdatert på de nyeste teknologiene og trendene i fagområdet.

Funksjonell testing

Funksjonelle tester svarer på spørsmålet “kan brukeren gjøre dette” eller “fungerer denne funksjonen.” Funksjonell testing tar utgangspunktet i kravspesifikasjonen selv om noen av utviklingsmetodikker er anpasset for brukstilfeller (uses cases) eller brukerhistorier (user stories).

Våre metoder:

 • Analyse av kravspesifikasjon for å lage testskripter, sjekklister osv.
 • Tester mot en bestemt programvareversjon.

Verktøy eksempler:

 • MS Visual Studio Team System Test Edition
 • TestLink

Rapporter:

 • Testskripter (sjekklister / testtilfeller).
 • Sporbarhetsmatrise i henhold til kravspesifikasjon.
 • Rapport av testresultat som inneholder beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedringer.

Automatisert funksjonell testing

Automatiserte tester blir ofte brukt for å redusere manuell testing og kostnader knyttet til manuelt arbeid, redusere tidsbruk for testing og tilstandsvurdering av komplekse løsninger. Automatiserte tester er best egnet for deler av løsningen uten brukergrensesnitt.

Våre metoder:

 • Analyse av kravspesifikasjon for utvikling av automatiserte testskripter.
 • Implementasjon av automatisk test for kontinuerlig utvikling (på bygg-server).
 • Tester kan optimaliseres mot en bestemt programvareversjon.

Verktøy eksempler:

 • Selenium
 • SilkTest
 • QuickTestPro
 • WATIR

Resultat:

 • Automatiserte testskripter og dokumentasjon.
 • Integrasjon i utviklingsmiljø og bygg-server.
 • Rapport av testresultat som inneholder beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedringer.

Sikkerhetstesting

Sikkerhetstesting og analyse er vurdering av programvarens sikkerhet i henhold til innbrudd (hacking), tap av data, sikre kommunikasjonskanaler, tapping av (private og sensitive) data, brukertilgang og adgangskontroll.

Våre metoder:

 • Applikasjonsarkitektur og forretningsbehov er analysert, en sjekkliste for sikkerhetstesting er utarbeidet. Den inneholder truende angrep som skal sjekkes og obligatoriske krav til sikkerhet.
 • Applikasjonen er undersøkt i samsvar med sjekklisten.

Verktøy eksempler:

 • OWASP Web Scarab
 • Websecurify

Resultat:

 • Sikkerhetstester og sjekkliste.
 • Rapport med liste over risiko som er funnet og tilhørende anbefalinger om kvalitetsforbedring av disse.

Belastningstesting

Belastningstesting gjøres ved å simulere at mange brukere bruker løsningen samtidig for å teste om systemet og applikasjonen i praksisen klarer å håndtere forventede bruk av et program.

Våre metoder:

 • Programvarekrav er analysert, belastningsmodell for applikasjonen er utarbeidet og godkjent.
 • Utvikling av skripter for å simulere bruker.

Verktøy eksempler:

 • JMeter
 • LoadRunner

Resultat:

 • Rapport av testresultat (belastningsmodellen er vanligvis inkludert i rapporten), testskripter, testskript dokumentasjon.
 • Rapportering og anbefalinger.
  • Oppnådde resultat.
  • Analyse av resultat med anbefalinger.
  • Årsak til eventuell dårlig ytelse: applikasjon / database / nettverk / klient / lastbalansering / tredjepartsprogrammer.

Kompatibilitetstesting

Kompatibilitetstesting er ikke-funksjonelle tester av programvaren. Tester blir gjennomført av programmet for å evaluere programmets kompatibilitet med datamiljøet, alt av ulike maskinvare, håndtering av båndbredde, operativsystemer, database og andre systemprogramvarer som webserver og klienter, nettverk og meldingskøer osv.

Våre metoder:

 • Kompatibilitetsmatrise (miljøet for å støtte kravene er spesifisert, dokumentert og godkjent).
 • Opprettelse av funksjonelle testskripter.
 • Tester er utført mot kompatibilitetsmatrisen i henhold til definerte prioriteringer og tidsplan.

Resultat:

 • Kompatibilitetsmatrise.
 • Funksjonelle testskripter.
 • Rapport av testresultat er utarbeidet og inkluderer en beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedring av applikasjonen.

Brukervennlighets- og brukergrensesnittstesting

Brukervennlighetstesting måler brukervennligheten av applikasjon og arbeidsflyt. Vanligvis blir en applikasjon evaluert av en gruppe av potensielle brukere. Brukergrensesnitt evalueres etter de standarder og retningslinjer som finnes for ulike miljøer som Windows, Mac, Web og mobile løsninger (Andoid, iOS, Windows) mot ønsket brukergruppe.

Våre metoder:

 • Brukervennlighetssjekklister er laget basert på informasjon om forretning, krav til brukergrensesnitt, brukergrupper tilpasset eller ikke tilpasset funksjonssvake.
 • Applikasjonen er evaluert i henhold til kravspesifikasjonene og mål.

Resultat:

 • Sjekklister for brukervennlighet / brukergrensesnitt.
 • Rapport av testresultat sammen med anbefalinger om brukervennlighetsforbedring.

Lokaliseringstesting

Lokaliseringstesting fokuserer på å verifisere i hvilken grad en globalisert applikasjon er tilpasset en bestemt kultur / sted.

Våre metoder:

 • Krav til språk / kultur er dokumentert i form av instruksjoner.
 • Funksjonelle testskripter er opprettet.
 • En applikasjon er undersøkt i henhold til funksjonelle testskripter som tar hensyn til de instruksjoner for alle støttede språk / kulturer.
 • Rapport av testresultat er utarbeidet som inkluderer beskrivelse av applikasjonsstatus og anbefalinger om kvalitetsforbedring av applikasjonen).

Resultat:

 • Sjekklister for brukervennlighet / brukergrensesnitt.
 • Rapport av testresultat.

Testplanlegging

Både store og små selskaper ønsker å ha høy fokus på kjernevirksomhet og hjelp til å opprette riktig teststrategi. Istedenfor å bruke lang tid på å bygge opp kompetanse rundt test og kvalitetssikring av programvare, så ser de fordelen med å bruke ekstern hjelp som har ekspertisen innen fagområdet.

Testplanlegging bygger på virksomhets mål og produktets bruksområde. Basert på prosjektets kompleksitet og størrelse kan vi definere testaktivitetene som kreves for at kvalitetskrav skal oppnås, hvilke ressurser som trengs, internt og eksternt, optimale tidsplaner, rekkefølge og avhengigheter av jobber og leveranser som må fullføres.

Det er viktig at testaktiviteter blir startet tidlig i prosjektet, slik at potensielle risikoer forebygges og tiltak bygges inn i planene, dette for å minimalisere senere innsatser og kostnader som kreves for feilsøking og feilretting.

Det er viktig at teststrategi er en del av prosjektutvikling og forbedres i løpet av hele prosjektperioden. I Altoros har vi en sekvens av periodiske aktiviteter som fokuserer på å optimalisere testprosessen.

Vare metoder:

 • Evaluering av behov og strategiplanlegging.
 • Utvikling av en testprosess og plan.
 • Identifisere og redusere risikoer.

Resultat:

 • Teststrategi.
 • Rapportering av resultat og prognoser om sannsynlig fremdrift av prosjektet som hjelper dere å ta effektive beslutninger.

Testforvaltning

Våre tjenester innen testforvaltning er rettet mot både store og små selskaper som trenger hjelp innen testing. Vi bidrar med personer med spisskompetanse innen test, teststrategi og planlegging. Vi har lang erfaring og hjulpet mange kunder å etablere et effektivt samarbeid mellom testteamet og andre prosjektmedlemmer. Disse faktorene er viktige for prosjektets suksess.

Testforvaltning er kontinuerlig prosess gjennom hele prosjektperioden. I Altoros har vi en sekvens av periodiske aktiviteter som fokuserer på å optimalisere testprosessen.

Våre metoder:

 • Testplanlegging.
 • Utvikling av en testprosess og plan.
 • Identifisere og redusere risikoer.
 • Revisjon, kontroll og optimalisering av en eksisterende testprosess.
 • Bygge opp et effektivt testteam.
 • Gjennomføring av tester.

Resultat:

 • Testplan.
 • Rapportering av resultat og prognoser om sannsynlig fremdrift av prosjektet som hjelper dere å ta effektive beslutninger.

Ønsker du å forbedre kodekvaliteten? Kontakt oss!
  Jan-Terje Nordlien
  Daglig leder
  jan-terje@altoros.no
  +47 21 92 93 00

  Org. num.: 894 684 992
  Tordenskiolds gate 2,
  0160 Oslo

  Kunder snakker

  • "Vi jobber med Altoros sine utviklere som om det var våres egne, det er som å ha ett ekstra fleksibel kontor når det kommer til bemanning. Utviklerne har vist kreativitet og har dyp teknisk kompetanse. En tur til Norge i ny og nå har gjørt oss ennå bedre kjent og forenklet kommunikasjonen ytterligere, noe som utviklerne fra Altoros også har satt stor pris på."

   Jarl Spandow, ePocket Handyman AS

  © 2009 – 2019 Altoros Norge AS