Produktutvikling

Produktutvikling

Altoros har i mange år bidratt med hjelp til programvareselskaper i å ekspandere sine egne utviklingsteam, både lokalt og ut i verden.

Altoros’ partnere har brukt våre tjenester til:

 • Ny- og videreutvikling av produkter til eget bruk eller for videresalg.
 • Utvikling av funksjonelle moduler, identitetsforvaltning, generering av rapporter, adaptere og plug-in løsninger.
 • Integrasjon med CRM, ERP, skytjenester, kart, hardware og andre bedriftsapplikasjoner.
 • Portering av eksisterende produkter fra gammel teknologi til oppdatert arkitektur med ny teknologi.
 • Testing og kvalitetssikring av produkt eller hele løsningen.
 • Evaluering av brukergrensesnitt.

Altoros’ kunder har oppnådd følgende fordeler:

 • Kortet ned utviklingstiden og levert produktet raskere ut i markedet.
 • Økt produktkvalitet og brukeropplevelse ved hjelp av QA/test ressurser.
 • Lett lesbar kode med høy kvalitet har senket kostnader for vedlikehold og videreutvikling.
 • Godt dokumentert prosjekter har gjort det enklere å redusere kostnader ved kompetanseoverføring til nye prosjektmedlemmer.
 • Frigjort tid til inntektsbringende oppgaver, konsentrert interne ressurser på kjernevirksomheten og maksimert verdien av det samlede produktet.

Ønsker du å diskutere hvordan du kan akselerere levering av ditt produkt?
  Jan-Terje Nordlien

  Daglig leder
  jan-terje@altoros.no


  +47 21 92 93 00

  Org. num.: 894 684 992
  Tordenskiolds gate 2,
  0160 Oslo

  Kunder snakker

  • "Vi jobber med Altoros sine utviklere som om det var våres egne, det er som å ha ett ekstra fleksibel kontor når det kommer til bemanning. Utviklerne har vist kreativitet og har dyp teknisk kompetanse. En tur til Norge i ny og nå har gjørt oss ennå bedre kjent og forenklet kommunikasjonen ytterligere, noe som utviklerne fra Altoros også har satt stor pris på."

   Jarl Spandow, ePocket Handyman AS

  © 2009 – 2019 Altoros Norge AS