Blog
May 30, 2016 by nyheter

Intervju med TQM Partner, slik optimaliserer du arbeidet med et eksternt utviklingsteam

Tor Erik Flatebø, CEO

TQM Partner AS, en ledende norsk leverandør av løsninger for elektronisk kvalitetsstyring, har lang erfaring og jobbet lenge med å finne måter for å redusere kostnadene på produktutvikling uten å miste konkurransefortrinnet og forbli i forkant av teknologiene. Tor Erik Flatebø, CEO av TQM Partner AS, har delt sine erfaringer med å jobbe med eksterne programvareutviklingsteam basert på sitt prosjekt med Altoros. Dette intervjuet kan være en instruksjon for selskapene som vurderer nearshoring/outsourcing og ønsker å vite fallgruvene før de begynner.

Spørsmål: Hvert prosjekt er en investering, hvor kundene bruker sin tid og innsats for å overføre kunnskap til nye mennesker. Finnes det en måte å spare tid og penger på kunnskapsoverføringen?
Svar: Den beste måten å spare her – er å bruke en dedikert utvikler eller et team. Mens frilansere bli utilgjengelig etter at prosjektet er avsluttet, kan en dedikert utvikler eller team gjenbrukes senere i prosjektet, når produktet trenger vedlikehold eller ny funksjonalitet. Derfor er det primære målet her å finne et programvareutviklingsselskap som har nødvendige ferdigheter og orientere dem for et langsiktig samarbeid. Vår leverandør Altoros er et utviklingsselskap og ikke et bemanningsbyrå. De bruker ikke frilansere eller uavhengige kontraktører på kundeprosjekter. I stedet for bruker de bare sine interne heltidsansatte. Takket være dette får vi en rekke fordeler som bemanningsbyråer ikke kan tilby. Siden Altoros har lav gjennomtrekk av ansatte, er det mulig for dem å garantere at vår investering ikke blir tapt.

Spørsmål: Er det mulig å kontrollere nivået av utviklerne som er tildelt prosjektet?
Svar: De fleste av outsourcing selskaper bygger sine utviklingsteam som en pyramide for å kutte sine kostnader. I denne modellen er det en kontaktperson, en prosjektleder, og opptil 20 junior utviklere. Denne modellen gjør det mulig for tilbydere å ha en høyere margin ved å legge uerfarne utviklere til bunnen av pyramiden og ikke involvere dem i kommunikasjonen med kunden. Denne modellen sikrer en god avkastning for leverandøren, men sikrer ikke noe langsiktig konkurransefortrinn for oss som kunde. I vårt tilfelle tenker Altoros langsiktig og fokuserer på å bygge et balansert og effektivt team. De gjør dette med full åpenhet, hvor alle gruppemedlemmene er senior utviklere, og der er det åpen kommunikasjon med alle utviklere og medlemmer i teamet. Så lenge vi har en teknisk spesialist på vår side som kommuniserer med Altoros sitt team, blir alle utviklerne stadig evaluert i løpet av prosjektsyklusen. På denne måten har vi kontroll over valget av utviklerne for vårt prosjekt, og sørger for at Altoros tildeler de dyktigste utviklerne.

Spørsmål: I løpet av produktets levetid kan det skje at dere ikke lenger trenger alle de tildelte ressursene, eller omvendt. Hvordan kan disse situasjonene håndteres ved outsourcing?
Svar: Det er naturlig at behovet for ressurser kan gå opp og ned. Derfor må leverandøren bruke en fleksibel bemanningsmodell som gjør det mulig for kundene å få tilgang til ressursene når de trenger dem. Denne modellen ønsker ikke de fleste outsourcing selskap å tilby, fordi den gjør planlegging av ressurskabalen vanskelig for dem og kan føre til at dyre utviklere sitter på benken en periode. Men Altoros klarer å håndtere dette og fortsatt tilbyr en fleksibel bemanningsmodell. Så du må spørre om dette når du velger et outsourcing selskap og ansetter dem som kan tilby denne modellen. Vår leverandør Altoros, bemanner prosjektet med en smidig tilnærming, som regel med en person fra starten og deretter forsterker teamet når prosjektet krever mer innsats. Det var ingen problemer med å skalere opp og ned. Når vi skalerte opp, fikk vi samme utvikler som vi tidligere hadde brukt før på vårt prosjekt. Andre ganger har vi behov for teknologisk ekspertise i korte perioder. Denne bemanningen kan også leveres på timebasis.

Spørsmål: Hva er utfordringene med å velge korrekte utviklere for et prosjekt?
Svar: Hovedutfordringen er å velge utviklere som ikke bare produserer kodelinjer, men har et ønske om å gå en ekstra mil. Du trenger folk som ønsker å forstå hvorfor et produkt er opprettet og hvorfor det er unikt. Hvis de forstår dette, vil det være lettere å håndtere dem, det vil kreve mindre dokumentasjon og oppfølging. De vil vite det overordnede målet for prosjektet, og de vil finne veien dit. Du kan definere den rette typen folk med antallet spørsmål de stiller i begynnelsen av prosjektet og ved videre trinn, samt deres vilje til å lære mer om produktet. Hvis de stiller de riktige spørsmålene, er de mest sannsynlig det teamet som du ønsker å leie. Ansatte hos Altoros kan hjelpe deg å lage akkurat det du leter etter. De er proaktive og ble ikke bare en produsent for oss, men snarere en partner som kan bidra til å finne den beste løsningen sammen med deg.

Spørsmål: Hvorfor er det viktig å finne domenespesifikk kunnskap i et outsourcing selskap?
Svar: Domene kunnskap resulterer i kortere opplæring og raskere produksjon for teammedlemmene jobbet med lignende produkter før. Istedenfor å bruke tid på opplæring, bruker de mer tid på å dele ideer og løsninger. På slutten av dagen har vi færre fakturerbare timer i timelisten sendt til oss, så dette er en av mulighetene til å gjøre outsourcing enda billigere. Som en bonus får du tilgang til kompetanse i et domene og teknologi som er forskjellige fra dine. Et eksempel kan være når du når du tilpasser et produkt for kundene i flere bransjer. Det er mulig å finne kompetansen på tvers av ulike domener i et modent selskap med mer enn 250 utviklere. Mange nystartet programvareutviklingsselskaper skapes vanligvis fra et stort prosjekt, så det er lite sannsynlig at de har erfaring i flere domener. Utviklere som Altoros bruker, har 7-8 års erfaring som er mye høyere enn gjennomsnittet i bransjen. Altoros forstår at erfaring med forretningsdomene gir et konkurransefortrinn, og de foreslår utviklerne med den beste forståelsen av kundens domene.

Spørsmål: Når vi tenker på outsourcing, kommer de følgende to regionene som naturlig valg – Øst-Europa og Asia. Har du noen preferanser i favør av disse to regionene?
Svar: Det er mulig å finne et profesjonelt utviklingsteam i begge disse regionene. Alle de nevnte områdene har sine fordeler og ulemper. Generelt har asiatiske outsourcing selskaper lavere priser enn europeiske selskaper, og det er flere selskaper å velge mellom, men når alt kommer til alt er den totale kostanden for prosjektet som er viktig. For å kunne bygge en løsning med et distribuert team er god kommunikasjon nøkkelen til suksess. Det krever evne til å kunne formidle ideer med hverandre, og at begge forstår hverandres jobb kultur. (Jobbkultur: hierarki – er det lov å si sin mening til sjefen, er det lov å si at man ikke forstår, deler man ideer eller sitter inne med dem, er deadline fast eller fleksibelt mål, «betyr ja – ja», og «nei betyr nei», hva er lov å si til hverandre, hvor ofte bytter man stilling og arbeidsplass). Kulturforskjell er gøy og fantastisk, men i jobb sammenheng kan det være uheldig, da det kan ta år å lære seg forskjellen og hvordan håndtere det.. Konklusjonen er enkel her – jo effektivere kommunikasjonen er, jo færre timer og møter trenger du for å få en oppgave gjort. For eksempel har vi ikke noen problemer med kommunikasjonen med Altoros, vår leverandør fra dagens Øst-Europa. Vi har også en meget god erfaring med å besøke hverandre fysisk og møte menneskene vi jobber med. Det gjør kommunikasjonen enklere, både under og etter møtene. Det er kortere til Minsk enn til Alta i luftlinje. Altoros har et lokalt kontor i Oslo med en lokal representant som bidrar med kommunikasjonen.

Spørsmål: I disse dager brukers omfattende testdrevet utvikling. Er det nødvendig å be om kvalitetssikring av utviklingen?
Svar: QA-ingeniører i outsourcing selskaper tester raskere og bedre enn utviklere, og deres timepris er 30% lavere. Fordelene er åpenbare. Dette betyr ikke at utviklerne ikke utfører testing i det hele tatt før de sender programvaren til testere. I et profesjonelt programvareutviklingsselskap gjør alle jobben sin profesjonelt, utviklerne produserer en ren kode, og testere gjør programvaren mer feilfri.

Har du lyst til å diskutere et programvareutviklingsprosjekt med Altoros?
  Jan-Terje Nordlien
  Daglig leder
  jan-terje@altoros.no
  +47 21 92 93 00

  Org. num.: 894 684 992
  Tordenskiolds gate 2,
  0160 Oslo

  © 2009 – 2019 Altoros Norge AS