Hvorfor velge Altoros

Hvorfor velge Altoros

Bransjeforståelse

Altoros mener at teknologien er et redskap for å gjøre jobben, den store ytelsesgevinsten ligger i bransjeerfaring og forståelsen for produktet som skal leveres. Derfor bruker vi kun erfarne produktutviklere, og bruker tid til å velge de med riktig bransjekunnskap ved oppbemanning av deres prosjekter

Fleksibilitet / Kompetanse gjenbruk

Altoros sine kunder benytter våre tjenester som sitt konkurransefortrinn, og til å forenkle daglige utfordringer ved ressursplanlegging. Altoros vet at deres investert tid på opplæring og bli kjent med nye resurser tar tid, og derfor har Altoros bare fulltids ansatte som kan gjenbrukes senere selv etter endt prosjekt. Dette gir dere tid til å fokusere på deres oppgaver og selskapet sin kjernevirksomhet

Redusere kostander

Altoros har tilgang til høyt kvalifiserte og erfarne mennesker i Øst-Europa og Sør-Amerika. Vi fokuserer på å koble de mennesker som har samme type jobb kultur, dvs. at kommunisert oppgave og hvordan oppgaven løses står til forventning. Altoros fokuserer på langsiktige relasjoner og finner mennesker som passer deres interne jobb prosesser om dere trenger en produsent eller en selvgående bidragsyter

Spisskompetanse

For å kunne bygge spisskompetanse er det viktig at man fokuserer mye og lenge på en begrenset oppgave, da det er umulig å være «best i alt». Derfor gir Altoros dere tilgang til vår egen R&D avdeling som bygger opp spisskompetanse i ulike bransjer og teknologier. 80 prosent av kundene våre er fokuserte på kjerneteknologi og blir eksperter innen dette område, derfor setter de stor pris på tilgang til spisskompetanse utenfor sin egen fokusområde

© 2009 – 2019 Altoros Norge AS