Blockchain for bedrifter

Bruk Blockchain i din bedrift

Blockchainteknologien blir idag aktivt adoptert av finans-, detaljhandel-, forsikringsbransjen og andre industrier. Den hjelper med å oppnå etablerte arbeidsflyter ved å forenkle arkiv- og identitetsadministrasjon, transaksjonspresessering, sporing av varer og vareherkomst. Ved å ekskludere melomledd, kan også teknologien minimere motparters risiko, siden den reduserer ekstrakostnader, transaksjonstid og andre tilknyttede kostnader. Diskuter ditt prosjekt

Hva vi tilbyr

1
Proof of concept
Ved å bekrefte tekniske tilnærminger med blockchain rammeverk, kan vi hjelpe deg med å vurdere om den valgte løsningen adresserer dine behov. Altoros undersøker også andre alternativer og identifiserer andre aspekter ved problemstillingen som kan forbedres.
2
Proof of Value
Altoros hjelper deg med å fastslå om blockchain er riktig den riktige løsningen å adoptere for din organisasjon. Vi analyserer hvilke finansielle og tidsmessige resursser adopteringen krever og hvorvidt resultatet av investeringen er målbart og rettferdiggjort.
3
Konsultasjon
Vi hjelper selskaper å starte blockchainreisen ved å evaluere hvilket blockchaintilbud på markedet som passer bestemte caser. Altoros hjelper også med å fjerne bedriftsmessige og teknologrelaterte begrensninger underveis.
4
Minimum Levedyktig Produkt
Altoros lager en fungerende løsning utifra konseptet slik at du får tidlig feedback fra sluttbrukerne og bekrefter løsningens gjennomførbarhet.
5
Bruksklar løsning
Med inngående ekspertise i å implementere blockchain teknologi for forskjellige industrier, kan vi utvikle konkurransedyktige og innovative løsninger for å betjene behovene til nettopp dine målgrupper.
6
Opptrening
Altoros leverer hands-on opptrening for bedrifters utviklerteam for å lære dem hvordan industrispesifikke løsninger bruker et bredt utvalg av blockchain rammeverk, inkludert Hyperledger Fabric og Hyperledger Sawtooth.

Rask og smidig levering av turn-key løsning

Få dine idéer implementert i levende live og skaffe omsetning.
1
Idéevaluering
Ved å samarbeide med Altoros’ eksperter, vil du kunne evaluere gjennomførbarheten til blockchainbaserte prosjekter som utvikles, definere suksesskriterier, og utforme en leveringsstrategi med et minimum av leveringstid.
3
Produkt- og løsningslevering
Utviklere hos Altoros respekterer kritiske leveringsfrister og de etablerte budsjett, samtidig som produktkvaliteten er ivaretatt.
5
Kontinuerlig forbedring og support
Altoros teamet er alltid på vakt for å assistere deg i å forbedre den ferdigutviklede løsningen oppimot sluttbrukernes krav.
2
Produkt- og løsningsdesign
Våre utviklere designer løsningens arkitektur og lener seg på tilnærminger modne blockchain rammeverk som beviselig fungerer.
4
Videreføring til produksjon
For å ivareta planen for brukeranskaffelse, passer vi på sømløs videreføring fra utplassering til produksjon.
1
Idéevaluering
Ved å samarbeide med Altoros’ eksperter, vil du kunne evaluere gjennomførbarheten til blockchainbaserte prosjekter som utvikles, definere suksesskriterier, og utforme en leveringsstrategi med et minimum av leveringstid.
3
Produkt - og løsningslevering
Utviklere hos Altoros respekterer kritiske leveringsfrister og de etablerte budsjett, samtidig som produktkvaliteten er ivaretatt.
5
Kontinuerlig forbedring og support
Altoros teamet er alltid på vakt for å assistere deg i å forbedre den ferdigutviklede løsningen oppimot sluttbrukernes krav.
2
Produkt - og løsningsdesign
Våre utviklere designer løsningens arkitektur og lener seg på tilnærminger modne blockchain rammeverk som beviselig fungerer.
4
Videreføring til produksjon
For å ivareta planen for brukeranskaffelse, passer vi på sømløs videreføring fra utplassering til produksjon.
1
Idéevaluering
Ved å samarbeide med Altoros’ eksperter, vil du kunne evaluere gjennomførbarheten til blockchainbaserte prosjekter som utvikles, definere suksesskriterier, og utforme en leveringsstrategi med et minimum av leveringstid.
2
Produkt - og løsningsdesign
Våre utviklere designer løsningens arkitektur og lener seg på tilnærminger modne blockchain rammeverk som beviselig fungerer.
3
Produkt - og løsningslevering
Utviklere hos Altoros respekterer kritiske leveringsfrister og de etablerte budsjett, samtidig som produktkvaliteten er ivaretatt.
4
Videreføring til produksjon
For å ivareta planen for brukeranskaffelse, passer vi på sømløs videreføring fra utplassering til produksjon.
5
Kontinuerlig forbedring og support
Altoros teamet er alltid på vakt for å assistere deg i å forbedre den ferdigutviklede løsningen oppimot sluttbrukernes krav.

Hvordan kan blockchain anvendes i din bransje?

Med kunnskap om blockchain rammeverk for bedriftssegmentet, kan vi adressere et bredt utvalg med industrispesifikke behov. Vi hjelper organisasjoner med å forbedre eksisterende arbeidsflyt, oppnå større grad av innsyn, forebygge svindel og forbedre brukeropplevelsen.
Finans
Finans
 • Identifisering
 • Redusert motpartsrisiko
 • Handel over disk
 • Leverings- og betalingsoppgjør
 • Løsning av finansielle uenigheter
Energi
Energi
 • Smart grid håndtering
 • Effektiv styring av virtuelle kraftverk
 • Direkte peer-to-peer trading
 • Reduksjon av transaksjons- og vedlikeholdskostnader
Supply chain management
Supply chain management
 • Forebygging av svindel
 • Varelagerkontroll
 • Optimering av transportkostnader
 • Automatisering av manuelle prosesser
 • Raskere identifisering av flaskehalser
Fabrikk
Fabrikk
 • Distributørstyring
 • Trade-in og sekundære markeder
 • Garantisupport og klagehenvendelser
 • Økt synlighet i varelinjers tilgjengelighet
 • Effektiv sporing av defekte deler
Forsikring
Forsikring
 • Adoptering av nye forretningsmodeller
 • Kombinerte forsikringer
 • Risikomåling- og definering
 • Nye distribusjons- og oppgjørsmodeller
 • Optimalisert (re)forsikringssyklus
Telekomm
Telekomm
 • Abonnentidentifisering
 • Forhindring av svindeltrafikk
 • Redusering av krav
 • Eliminering av oppgjørsleddet
 • Forbedret effektivitet i innholdstjenesteleverandører og distributører
Finans
Finans
 • Identifisering
 • Redusert motpartsrisiko
 • Handel over disk
 • Leverings - og betalingsoppgjør
 • Løsning av finansielle uenigheter
Energi
Energi
 • Smart grid håndtering
 • Effektiv styring av virtuelle kraftverk
 • Direkte peer-to-peer trading
 • Reduksjon av transaksjons - og vedlikeholdskostnader
Supply chain management
Supply chain management
 • Forebygging av svindel
 • Varelagerkontroll
 • Optimering av transportkostnader
 • Automatisering av manuelle prosesser
 • Raskere identifisering av flaskehalser
Fabrikk
Fabrikk
 • Distributørstyring
 • Trade-in og sekundære markeder
 • Garantisupport og klagehenvendelser
 • Økt synlighet i varelinjers tilgjengelighet
 • Effektiv sporing av defekte deler
Forsikring
Forsikring
 • Adoptering av nye forretningsmodeller
 • Kombinerte forsikringer
 • Risikomåling- og definering
 • Nye distribusjons- og oppgjørsmodeller
 • Optimalisert (re)forsikringssyklus
Telekomm
Telekomm
 • Abonnentidentifisering
 • Forhindring av svindeltrafikk
 • Redusering av krav
 • Eliminering av oppgjørsleddet
 • Forbedret effektivitet i innholdstjenesteleverandører og distributører

Hvorfor bruke lukket bedriftsblockchains

 • En lukket blockchain krever pre-verifisering av deltakende aktører i nettverket
 • Disse er som regel kjent med hverandre
 • Transaksjoner er kun synlige for medlemmer i nettverket med riktige bruksrettigheter. Ingen tredjeparts person eller organisasjon har tilgang til nettverket

Kontakt oss

Kontakt oss for å bestille din gratistime for konsultasjon med en av Altoros’ eksperter på digital bedriftstransformasjon.

Jan-Terje Nordlien

Daglig leder | Altoros Norge AS

Headquarters

Org. num.: 894 684 992 Kongens gate 3, 0153 Oslo, Norge

Sergei Gorelyshev

blockchain-ai-opplæring

Headquarters

830 Stewart Dr., Suite 119 Sunnyvale, CA 94085  © 2009 – 2019 Altoros Norge AS